BODRUM KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ’NDEN KADIN ADAYLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

0 130

BODRUM KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ’NDEN KADIN ADAYLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

1934’de kadına seçme hakkı değil, seçilme hakkı da verilmiştir. 2018 yılı seçimlerinde Türkiye’de kadın yurttaşın seçilme hakkı gasp edilmiştir.

Türkiye’de kadın yurttaş 1930 yılında belediye seçimlerinde, 1933 yılında muhtar  seçimlerinde,  5 Aralık 1934’ te ise milletvekili seçme ve seçilme hakkını almıştır. Türkiye, İtalya ve Fransa’dan 11, Belçika’dan 14, İsviçre’den 36 yıl önce kadın yurttaşına seçme ve seçilme hakkı veren dünyanın  2. ülkesiyken 2018’de 133.  sıradadır.

2018 yılının 24 Haziran seçimlerine yedi parti katılmakta, % 50’lik kadın aday oranı bulunmaktadır. Bu oranı HDP % 36,7, Vatan Partisi  % 25, İyi Parti % 25, AKP % 21, CHP % 22,8, SP % 13,  MHP %11,5 olarak kullanmaktadır.

Yedi partinin adaylarının % 21′ ini kadın adaylar oluşturmaktadır. Yani 4200 adaydan 931’i kadındır. Bu kadar az bir oran yetmez gibi kadın adayların ancak % 5’i  ve 49 ilde ilk sıradan aday gösterilmiştir.  Sıralamada da cambazlıklar yapılarak seçilmelerine bir engel daha konmaktadır. Bütün bu istatistikler sonuç olarak şunu işaret eder;  Küresel Cinsiyet Uçurumunda 144 ülke içinde Türkiye 131. sıradadır.

1935 seçimlerinde 395 vekilin 18’i kadın iken sayı giderek azalmış 1950 yılında 487 vekilin yalnızca üçü kadın olabilmiştir. 1999 seçimlerinde 550 vekilin 22’si kadın olabilmiştir. 2015 seçimlerine gelindiğinde 550 vekilin 81 kadın (% 14,7) vekildir. Bu oranlara bakıldığında  24 Haziran seçiminden sonra kabinede bir ya da iki bakanlık verilirse biz kadın yurttaşlar sevineceğiz(!)

Çok açıktır ki kadın yurttaşlar erkek yurttaşların iktidar olabilmeleri için çalıştırılıp sonra bir kenara itildiklerinde çağdaş, çoğulcu, katılımcı ve demokratik bir toplumdan söz edilemez. Toplumun  parlamentosunda kadını görmezden gelmenin, kadına engel olmanın bedeli ağır olacaktır.  İnsan haklarına toplum menfaatlerine aykırı olan bu düzenlemelerin 21. yüzyılda artık değişmesi zorunludur. Bu tutum devam ettiği sürece, toplumda ayrışmalar giderek artacak, saldırgan, maço, erkeksi üslup bitmeyecek, barış hiçbir zaman konuşulamayacaktır.  Çatışmaların uzlaşmaya evrilebilmesi, kamu güvenliğinin tekrar sağlanması, kadının insan olarak yaşamsal haklarını elinden alan dayatmacı yasalarla değil, kadının bizzat yasa yapıcıların içinde olmasıyla sağlanabilir.

Her gün üzüntü ve utançla izlenen kadına yönelik erkek şiddetinin yalnızca dayak, tecavüz ve cinayetlerle olmadığı kadının seçilme hakkının gasp edilişinin de kadına yönelik  bir şiddet olduğu açıktır. Bu çağda kadını “kaburga kemiğine” dönüştürmek isteyen erkek siyasetine sesleniyoruz! Görevimiz yalnızca oy pusulasına damga basmak değildir, kavgaların, ayrışmaların, yok etmenin öznesi erkeğin dünyası haline gelen parlamentoya girmektir. Bu en temel yurttaşlık hakkımızdır.  Biz kadınlar Dünyanın ve Türkiye’nin yarısıyız ve 300 vekil olarak parlamentoda olma hakkımızı elimizden alan siyaseti KABUL ETMİYORUZ!!!

Yorumlar
Loading...