b

ADLİ BİLİMCİLER DERNEĞİ ADLİ VETERİNERLİK KOMİSYONU BASIN BİLDİRİSİ

ADLİ BİLİMCİLER DERNEĞİ ADLİ VETERİNERLİK KOMİSYONU BASIN BİLDİRİSİ

0 354

ADLİ BİLİMCİLER DERNEĞİ ADLİ VETERİNERLİK KOMİSYONU
BASIN BİLDİRİSİ
Son günlerde masum hayvanlara yönelik şiddet olayları kamuoyuna da yansıyarak toplumumuzda büyük bir üzüntü ve tepkiye neden olmuştur.
Ülkemizde birlikte yaşadığımız, hayatımızı, renklendiren ve kolaylaştıran hayvanların rahat ve güvenli bir yaşam sürmeleri, tehlikelerden korunmaları, insanlarla birlikte sağlıklı yaşamalarının sağlanabilmesi amacıyla yapılması gereken düzenlemeler ile ilgili görüşlerimizi kamuoyuna arz ederiz.
Hayvanları Koruma Kanunu olarak da bilinen 5199 sayılı kanunun amaçları doğrultusunda ve hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler çerçevesinde aşağıda sıralanan tedbirlerin alınması ve değişikliklerin yapılması gerekmektedir:
1. “Hayvanları Koruma Kanunu” nun adının “Hayvan Hakları Kanunu” olarak değiştirilmesi;
2. Adı geçen kanunun içeriğine uygun olarak sahipli ve sahipsiz tüm hayvanların takiplerini mümkün kılan ve kimlik, sağlık ve sahip bilgilerini içeren mikroçip takılmasının zorunlu hale getirilmesi;
3. Mikroçip takılması ve izlenme ile ilgili altyapının ilgili bakanlık aracılığıyla oluşturulması ve yetkili Veteriner İşleri Müdürlükleri tarafından yürütülmesi,
4. Hayvan sahipleri başta olmak üzere insanların sahipli ve sahipsiz hayvanlara karşı davranışlarının , hayvanların bakım ve beslenmelerinin nasıl olması gerektiği konularında temel düzeyde eğitimler verilmesi (belediye, okul, üniversitelerde, veteriner muayenehanelerinde olabilir)
5. Sahipli hayvanlara temel itaat eğitimlerinin verilmesi;
6. Çoğaltılması sağlık vb nedenlerle uygun olmayan hayvanların üremelerinin kontrol altına alınması için gerekli tedbirlerin alınması ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi;
7. Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi;
8. Hayvan Refahı konusunda bir mevzuat oluşturulması;
9. Ülke çapında hayvan haklarının korunması için yetkili bir referans birimi (merkezi, komitesi, federasyonu oluşturulması)
10. Mevcut Hayvanları Koruma Kanunu’nda belirtilmiş, bu kanun hükümlerine aykırı davrananlara verilecek cezalar ile ilgili yeniden bir düzenleme yapılarak verilecek cezaların ağırlaştırılması ,
Ülkemizin sahip olduğu başta hayvan varlığı olmak üzere maddi değerlerin korunması yanında sahip olduğumuz insani, tarihsel ve kültürel mirasın korunması için de zaruret arz etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Adli Bilimciler Derneği Adli Veterinerlik Komisyonu. 26.6.2018

Prof. Dr. Gültekin YILDIZ : Veteriner Hekim. Adli Bilimciler Derneği Adli Veterinerlik Komisyon Başkanı

Prof.Dr.İ.Hamit HANCI: Adli Tıp Uzmanı. Adli Bilimciler Başkanı

Prof. Dr. Emine Ümran BOZKURT : Veteriner Hekim. Adli Bilimciler Derneği Adli Veterinerlik Komisyon Üyesi.

Doç.Dr.Gülsüm ÖZYİĞİT: Veteriner Hekim. Adli Bilimciler Derneği Adli Veterinerlik Komisyon Üyesi.

Yorumlar
Loading...