Bodrum Muğla Haberleri
Aras

Bodrum Belediyesi’nin Mart Ayı Meclis Toplantısı Çarşamba günü saat 16.00’ da  Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Bodrum Yerel Haber

Bodrum Belediyesi’nin Mart Ayı  Meclis Toplantısı Çarşamba günü saat 16.00’ da  Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

GÜNDEM

1- İlçemiz Konacık Mahallesi, 370 ada, 3 (eski 2557) parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

2- İlçemiz Kumköy Mahallesi, 132 ada, 99 parselde kayıtlı taşınmazda Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

3- İlçemiz Karakaya Mahallesi, 137 ada, 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

4- İlçemiz Yalıkavak Mahallesi,“Gökmen 1 Sokak” isminin değiştirilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

5- İlçemiz İslamhaneleri Mahallesi, “5309 Sokak” isminin değiştirilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

6- 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesine istinaden, Belediyemiz tarafından yürütülen çöp toplama araçları kiralama işinin, gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmesi ihalesinin yapılması teklifinin görüşülmesi.

(Temizlik İşleri Müdürlüğü)

7- 23.10.2018 tarih ve 2018/99 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen 2019 mali yılı bütçesine ekli “237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetvele, Temizlik İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan 5 adet damperli kamyon, 2 adet mini damperli sıkıştırmalı kamyonet, 1 adet personel servisi, 1 adet semitreyler ve 3 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonunun eklenerek sayının 12 olarak değiştirilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

(Temizlik İşleri Müdürlüğü)

8- 22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen (III) Sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği Cetvelinde yer alan, derece değişikliklerinin görüşülmesi.

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

9- İlçemiz Torba Mahallesi, Milas-Bodrum Karayolu (Torba-Yan Yol Bağlantısı Düzenlemesi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

10- İlçemiz Torba Mahallesi, 153 ada, 27-28-29-30-31-33-34-35-57-58 ve 59 parsellere ilişkin “Küçük Sanayi Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

Yorumlar
Loading...