Laiklik ilkesinin kabulünün 83. yılı

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliği olarak laiklik, 5 şubat 1937 yılında anayasasının değiştirilmez hükümleri arasına girdi. Devletin temel nitelikleri arasında yer alan laikliğin 83. yılı kutlanıyor.

BODRUM YURTTAŞ İNİSİYATİFİ KADIN KOMİSYONU, “LAİKLİK SAHİPSİZ DEĞİLDİR.” BAŞLIĞI İLE BİR BASIN BİLDİRİSİ YAYINLADI.

Basın bildirisinde aşağıdaki ifadeler kullanıldı.

5 Şubat 1937 tarihinde Anayasada  yapılan değişiklikle devletin laikleştirilmesi sağlanmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni insan haklarına dayalı millî, demokratik ve lâik sosyal bir hukuk devleti esasları üzerine inşa etmiş ve Kurucusu olduğu Cumhuriyeti laiklik ilkesi ile güvenceye almıştır.

Cumhuriyet’in en önemli özelliklerinden birisi de söylemde ve eylemde birliktir. Laiklik ilkesi bu şekilde Anayasa’da ve yaşamda yerleştirilmiştir. Laik toplum düzeni, hiç kimseye dinsel ayrıcalık ve üstünlük tanımayan toplum düzenidir. Laiklik; devletin; yönetimde, toplumsal yaşamın her kesiminde, insan aklı, bilim temelleri üzerinde gerekli kurumları oluşturup geliştirerek ve sağlam güvenceler sağlayarak din dışı kalması; tüm inançlara, inançsızlığa karşı yansız ve aynı uzaklıkta bulunması ve dinin, kişisellik alanında bulunması olarak  tanımlanabilir. Laikliğin en etkin koruyucusu toplumun tüm dogmalardan, ekonomik, dinsel ya da yönetsel arayışların baskılarından kurtulabilmiş bilimle, akılla arınmış bilincidir. Çağdaş demokrasilerin ön koşulu olan laiklik ilkesinin temelinde; eğitimin, siyasetin, devlet yönetiminin, toplum hayatının ve hukuk kurallarının eşitliğe, akla ve bilime dayandırılması yatar. Devlet yönetimi hiçbir kural ve baskıyla suistimal edilemez. Halen Anayasa’nın 24. Maddesi; “Kimse dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz” der.  

Türkiye’de laikliğin benimsenmesi üç temel değerden kaynak bulmuştur: Vicdan özgürlüğü, dinsel inanç özgürlüğü ve tüm erkekler ile kadınların eşitliği. Cumhuriyetin ilerleme ve çağdaşlaşma penceresini açma süreçlerinde, laiklik ile kadın-erkek eşitliği iç içe geçmiştir. Bu nedenle şu anda da ülkemizde kadına düşmanlık ile laiklik karşıtlığı paralel yürütülmektedir. Laiklik kadın hakları demektir. Ancak laik bir toplum düzeni içinde kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği  sağlanabilir ve kadınlar güçlenebilir. Bu bağlamda laiklik kadın haklarının temelidir, güvencesidir. Laiklik özgürleşmedir. Devrimin temel taşıdır. İnsan olmanın erdemidir. Karanlığa, aydınlık bir direniştir. Laiklik memleket sevdasıdır. Kırmızı çizgimiz olan laiklikten milim ödün vermeyeceğimizi dosta düşmana ilan ederiz. 83 yıl önce devlet hayatımıza temel ve yaşamsal değer olarak giren laiklik, 5-Şubat-1937’de de sahipsiz değildi. 5- Şubat-2020’de de yani bugün de sahipsiz değildir. Saygılarımızla…

BODRUM YURTTAŞ İNİSİYATİFİ KADIN KOMİSYONU ADINA;

Nazan YILMAZ   

Duru AKIN

Nuray SAVAŞ

Hülya ÖZDEMİR 

 

 

 

 

Loading...