CHP MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN GİRGİN: İKTİDAR ÖRGÜTLENME HAKKINI FİŞLEYEREK GASBEDİYOR 

CHP MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN GİRGİN: İKTİDAR ÖRGÜTLENME HAKKINI FİŞLEYEREK GASBEDİYOR 

Meclis yoğun bir mesai içerisinde. Bugün Genel Kurulda Bankacılık ile ilgili yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi görüşülüyor. 

Bekçilerle ilgili yeni düzenlemeler getiren teklif, İçişleri Komisyonu’ndan geçti, önümüzdeki günlerde Genel Kurul’a gelecek. 

24 Şubat Pazartesi günü de, dernekler ile ilgili yeni düzenlemeler de içeren bir torba yasa Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. 

Bu üç yasanın ortak özelliği fiili olarak uygulamada olan OHAL rejimini kalıcılaştırmak istemesi.

TEK ADAM YAŞAMIN BÜTÜN ALANLARINI KONTROL ETMEK İSTİYOR

Yaşamın bütün alanları üzerinde Tek Adam’ın sevk ve idare ettiği, bir kontrol kurulmaya çalışılıyor.

Bugün Genel Kurulda görüşülen, bankacılık ile ilgili yeni düzenleme, iktidarın yumuşak karnı ekonomiyi eleştirenleri hedef alıyor. İktidarın bankacılık ve ekonomi üzerine yorum yapan vatandaşlar üzerinde açık tahakkümünü ilan etmesi hedefleniyor. 

Bekçilerle ilgili yeni düzenleme, Bekçilerin mahalle mahalle görevlendirilmesi, iktidarın günlük yaşamın bütün gözeneklerine sızma amacını açık ediyor. Bekçiler adeta bir monitör gibi yerelin bilgisini iktidara aktaran araçlar olarak düşünülüyor.

Dernekler ile ilgili yeni düzenleme ise, vatandaşlarımızı fişleyerek, örgütlenme hakkını gasbediyor.

 

ÖRGÜTLENME HAKKI GASBEDİLİYOR

Derneklerin yeni üyeleri ile üyeliği sona erenlerin kimlik bilgilerini 30 gün içinde mülki idare amirlerine bildirme zorunluluğu getirilmesi, örgütlenme özgürlüğü önüne dikilen büyük bir bariyer olacak. 

İçişleri Bakanı Soylu; Bir yıl önce aynı konuda çıkan yönetmelik hakkındaki yazılı soru önergesine verdiği cevapta, bu yönetmeliği  “Katılımcı demokrasinin gereği olarak…” savunmuştu. Oysa katılımcı demokrasi bahanesinin bir kılıf olduğu çok açık. 

İktidar bu düzenlemeyi noktası virgülüne dokunmadan 2019 da İçişleri Komisyonu’na getirmiş, muhalefetin etkili itirazları sonucu Genel Kurulda geri çekmişti.

Şimdi aynı yasa aynı cümlelerle yeniden, bu sefer Plan ve Bütçe Komisyonuna getirilmiştir.

Burada dikkat çekilmesi gereken nokta, örgütlenme hakkının gaspı ve fişlemedir.

Temel haklar kısıtlanarak vatandaş fişleniyor ve bu; ‘’katılımcı demokrasi’’ kılıfıyla sunuluyor

 Şimdi yine bir talimatla bu teklifin önümüze getirildiği anlaşılıyor. 

Bu teklif açıkça; Anayasa’nın temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmamasını düzenleyen 13’ncü maddesine, dernek kurma ve üye olmayı düzenleyen 33’ncü maddesine ve dernek ile sendikalara bilgi vermeden, izin almadan üye olmayı düzenleyen 51’nci maddesine açıkça aykırıdır.

 Bu yasanın amacı vatandaşlarda fişlenme korkusu yaratarak derneklere üye olmasını engellemektir. 

İKTİDARIN ÜZERİNDE YÜKSELDİĞİ ZEMİN KAYIYOR

Bütün bu yeni düzenlemeler, iktidarın üzerinde yükseldiği zeminin kaydığını gösteriyor. 

İktidarın buna tepkisi ise, halkın her yaptığını kontrol altına alarak, kendisine tehdit gördüğü bütün demokratik örgütlenmeleri ve eleştirel fikirleri yok etmek. 

Bütün demokratik zeminlerde bu düzenlemelere karşı direneceğiz.

Loading...