- Advertisement -

BODRUM’DAN HİLAFET KARŞITI AYDINLANMACI ÇIKIŞ…

Bodrum Yerel haber / Ayhan Karahan

0 663

BODRUM’DAN  HİLAFET KARŞITI AYDINLANMACI ÇIKIŞ…

Bodrumlu avukatlar, Ayasofya’nın müze statüsünün kaldırılarak, camiye
dönüştürülmesinin ardından “Gerçek Hayat” isimli dergi tarafından hilafet çağrısı yapılmasına tepki gösterdiler.

Aralarında Yeni Şafak Gazetesi İcra Kurulu başkanı
ve Albayrak Yayın Holding A.Ş. Başkanı Mustafa Albayrak, Yeni Akit yazarı
Abdurrahman Dilipak’ında bulunduğu 8 kişi hakkında suç duyurunda bulunuldu.
Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç durusu metninde: “TCK 216 Halkı Kin ve
Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama TCK 302 Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü
Bozmak, TCK 309/2 Anayasayı İhlal” suçlarının işlendiği ifade edilerek, “Şimdi Değilse
Ne Zaman ? Sen Değilsen Kim?”sözlerinin toplum ve siyaset tarihinde kitleleri harekete
geçirmek ve isyana teşvik olduğu da sabittir. Bu çağrının Ayasofya Müzesinin cami olarak
vasfının değiştirilmesi ile, toplumun muhafazakar kesiminde oluşan hassasiyeti istismar
etmek amacıyla planlanan zamanlamaya da dikkat edilmelidir.Dergi kapağında ve ilgili
yazıda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik çağrı metnindeki yazıda saikin,
HİLAFET ADINA ÖRGÜTLENME ve HİLAFETİN KURULMASI İÇİN HAREKETE
GEÇİRME olduğu da sabittir. Bu hususun Anayasanın maddelerine muhalefet olduğu
açıktır” denildi.
AVUKAT KESİKÇİLER: “MEMLEKET SAHİPSİZ DEĞİLDİR.
Bodrumlu avukatlar, “Hilafet Çağrısına” yönelik Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına yaptıkları suç duyurusu ardından Bodrum Adkiyesi önünde basın açıklaması yaptılar.
Grup adına basın açıklamasını okuyan aynı zamanda çevre ve insan hakları aktivisti de olan Avukat Metin Kesikçiler: “Bodrumlu avukatlar olarak, ‘Hilafet çağrısını’görmezlikten gelmemiz asla söz konusu olamazdı. Hilafet çağrısı doğrudan Cumhuriyet’e meydan okumadır. Ortada karanlığın, gericiliğin cirit atabileceği sahipsiz bir memleket
yok. Avukatlar olarak hukukun ve cumhuriyetin savunulması noktasından asla taviz vermeyeceğiz. Cumhuriyet savcıları ünvanlarının önünde yer alan sıfat gereği
cumhuriyeti savunmak durumundadırlar. Çünkü onlar Cumhuriyet’in savcılarıdırlar.
Hilafetçiler geri çekmek zorunda kaldıkları, Gerçek Hayat dergi kapağında: “HİLAFET
İÇİN TOPARLANIN, ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN , SEN DEĞİLSEN KİM” demişlerdi.
Bizlerde Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırıyoruz ve ‘ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN ,
SEN DEĞİLSEN KİM’ diyoruz” görüşlerine yer verdi. Basın açıklamasını izleyen ve
Bodrum Adliyesi’ne iş gereği gelen-giden vatandaşlarda etkinliğe destek verdiler. Basın
açıklaması esnasında adliyede bulunan vatandaşlardan İsmail Yaşa: “Bodrumlu
avukatların bu tepkisini sadece desteklemiyorum. Bu tepkinin ortağıyım. Çok anlamlı ve
Bodrum’a yakışan bir tepki olmuştur bu açıklama. Bodrumlu avukatlar hepimizin vicdanı
ve onuru olmuştur. Onlar: ‘Asla yalnız yürümeyecekler. Onları asla yalnız bırakmayacağız” dedi.
AVUKAT YENİLMEZ: “HİLAFETE SESSİZ KALMAYACAĞIZ.”

Basın açıklamasına katılan ve suç duyurusunda bulunan Muğla Barosuna kayıtlı avukatlardan
Emine Yenilmez: “Hilafete çağrı, Anayasada “Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir
Cumhuriyettir” maddesine aykırı olarak suç teşkil eden bir söylem ve eylem olup cezasız
bırakılması kabul edilemez. Bu sebeple Cumhuriyetin bekçileri olması gereken
savcılarımızın şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatması en öncelikli görevleridir.

Her ne kadar savcıların re’sen işlem yapmaları gerekmekte ise de; Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek maddelerine aykırı söylemler karşısında biz avukatların da sessiz kalması düşünülemeyecektir. Bu nedenle bugün burada avukat
arkadaşlarımızla birlikte Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Şüphelilerin cezalandırılması için sonuna kadar takipçisi olacağız”görüşlerini dile getirdi. Yine basın açıklamasında yer alan Bodrumlu Avukatlardan Azat Öztürk: “Ayasofya Müzesinin cami
olarak vasfının değiştirilmesi ile muhafazakar kitleler üzerinde örgütlenme ve propaganda
etkisi yaratma amacında olan gerici çetelerin amacı açık ve nettir. Nabız yoklayarak süreci
hazırlama çabasıdır. Bu ülkenin ilerici aydın nesilleri buna izin vermeyecektir. Anayasa’yı,
devletin kurucu ilkelerini yok sayan bu kişiler hakkında herkesin duyarlı davranması
gerekmektedir. Suç duyurusunda bulunmamızın amacı da budur. Hilafet çağrısı yapan
kişilere karşı yükselmesi gereken ses, daha fazla demokrasi daha fazla cumhuriyettir”
açıklamasında bulundu. Bodrumlu avukatlar yaptıkları suç duyurusunun an be an takipçisi
olacaklarını, bundan sonraki süreçte de böylesi gerici kalkışmalara karşı başta hukuki
olmak üzere her tür yasal mücadeleyi yürüteceklerini ifade ederek eylemlerini
sonlandırdılar.

T.C. MUĞLA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
İHBAR EDENLER:1) (TCKN: )
ŞÜPHELİLER :Gerçek Hayat Dergisi
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 Zeytinburnu/İSTANBUL
1)İmtiyaz Sahibi Ketebe Kitap ve Dergi Yayıncılığı A.Ş.
Adına Mustafa ALBAYRAK
2)Genel Yayın Yönetmeni Kemal ÖZER
3)Yazı İşleri Şefi Sevda DURSUN
4)Yazı İşleri Şefi Süleyman ŞAHİN
5)Editörü Halime KİRAZLI
6)M.Tevfik ŞAHİN
7)Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Burhan İSTENCİ
8)Abdurrahman DİLİPAK
Yeni Akit Gazetesi Yazarı
Halkalı merkez Mah. Dereboyu Cad. No:65/6 Küçükçekmece/İSTANBUL
KONU :Şüphelilerin sübut eylemlerininin ihbarına ilişkindir.
SUÇLAR : TCK 216 Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama
TCK 302 Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak
TCK 309/2 Anayasayı İhlal
SUÇ TARİHİ :26.07.2020
AÇIKLAMALAR
1) Şüphelilerin sahibi, yöneticisi ve sorumlulukları olduğu Gerçek Hayat adlı süresi
yayınlanan derginin 27 Temmuz – 2 Ağustos tarihi 1031 . sayısında “HİLAFET İÇİN
TOPARLANIN, ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN , SEN DEĞİLSEN KİM” başlığı ile hilafet
çağrısında bulunulmuştur.
2) İş bu dergi, ulusal basımı olan yüksek tirajlı muhafazakar kitleler tarafından yoğun takip
edilen etkili bir yayın organıdır. Derginin ulusal basın yolu ile kitlelere ulaşması ve bu
kitleler üzerinde oluşturacağı etki açık ve nettir.
“Şimdi Değilse Ne Zaman ? Sen Değilsen Kim?”sözlerinin toplum ve siyaset tarihinde
kitleleri harekete geçirmek ve isyana teşvik olduğu da sabittir.
Bu çağrının Ayasofya Müzesinin cami olarak vasfının değiştirilmesi ile, toplumun
muhafazakar kesiminde oluşan hassasiyeti istismar etmek amacıyla planlanan
zamanlamaya da dikkat edilmelidir.
3) Dergi kapağında ve ilgili yazıda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik çağrı
metnindeki yazıda saikin, HİLAFET ADINA ÖRGÜTLENME ve HİLAFETİN
KURULMASI İÇİN HAREKETE GEÇİRME olduğu da sabittir. Bu husus Anayasanın
aşağıda belirtilen maddelerine muhalefet olduğu açıktır.
MADDE 1. – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
MADDE 2. – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı
içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel
ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
MADDE 4. – Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu
hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi
hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
TBMM’nin 3 Mart 1924 tarihli kanunu ile hilafet kaldırılmıştır. Hilafet kaldırılması
laikliğin temelidir. Laik Türkiye Cumhuriyeti Devletinde hilafetin konu edilmesi
Anayasanın mutlak, değişmez ve açık hükümlerine doğrudan saldırı ve bu hükümlerin
çiğnenmesine yönelik kalkışmadır.
4) Dergide yapılan çağrı aynı zamanda;
TCK md. 309/2 tüzel kişi vasfı ile Anyasanın temel ilkelerini hedef alan alenen
suçu işlemesi yönünden suç sabittir.
Devletin bağımsızlığını zayıflatmak veya birliğinni bozmak yönünden TCK md.
302’de düzenlenen Devletin Birliği ve Ülke Bütünlüğünün Bozmak suçu sabittir.
5) İhbara konu olan eylemde dergi yetkilileri ile birlikte Abdurrahman DİLİPAK da 768 bin
takipçisi olup @aDilipak adresli Twitter hesabından paylaşmış olup, daha yoğun kitlelere
ulaşmasını sağlamıştır. Bu sebeple iştiralı söz konusudur.
6) Açıklanan hususlar doğrultusunda Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik suçları
işledikleri sabit olan şahıslar hakkında gereğinin ifası için iş bu ihbar zarureti hasıl
olmuştur.
DELİLLER : Ekte sunulu yayın ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin ekran
görüntüleri, dilekçe metninde bulunan Twitter adresi, tanık anlatımları, her
türlü sair delil
SONUÇ ve İSTEM: İzah edilen hususlar doğrultusunda gerekli soruşturma yapılarak Kamu
davası açılmasını arz ve talep ederiz.
29.07.2020

 

Yorumlar
Loading...