”ANTROPOMETRİK ÖLÇÜM” ÖĞRENCİNİN GELECEĞİNİ BELİRLİYOR…

Yüksel Ünver

0 144

”ANTROPOMETRİK ÖLÇÜM” ÖĞRENCİNİN GELECEĞİNİ BELİRLİYOR…

Bilnet Okulları Bodrum Kampüsü Bodrum basınıyla kahvaltıda biraraya geldi.Yapılan basın toplantısında Bilnet okullarının eğitim de izledikleri yol ve Antropometrik ölçümle öğrencilerin geleceğini belirleme konusunda  bilgiler paylaşıldı.

Bodrum Bilnet Okulları Anaokulu ve İlköğretim Okulları Müdürü Sibel DAYIOĞLU: Çocukları Tam
Donanımlı Bireyler Olarak Yetiştirmek İçin Çalışıyoruz.Eğitim bir bütün olarak ele alınmalıdır. Çok yönlü bireylerin yetiştirilmesinde okulumuzun akademik yönü, sanatsal faaliyetleri, fark yaratacak yeni donanımsal süreçleri ve sportif altyapı çalışmaları dikkat çekmektedir.”Bilfen Şirketler Topluluğunun yeni okul markası olan,  Bilnet Bodrum Kampüsü 2019 – 2020 öğretim döneminde yeni ve deneyimli yönetimi, başarılı eğitim kadrosu ve yeni eğitim uygulamalarıyla Bodrum’da lider okullar arasında yer almayı hedefliyor”.Şeklinde konuşarak bizlerle şu bilgileri paylaştı.

”Bilnet Okulları “Bilnet Okullarıyla Gelecek Daha Net” ilkesi ile ana kucağından yükseköğretim basamağına
kadar geçen süreçte, çağın eğitim stratejilerini, teknoloji ve yöntemlerini kullanarak geleceğe yön verebilen,
bilimsel ve yaratıcı düşünebilen, iletişim gücü ve öz güveni yüksek, sanata ve spora ilgi duyan, iki dil bilen,
başarılı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Her çocuğun yaratıcı olduğunu kabul eden ve bu yaratıcılığını
ve ondaki yetenekleri bulup çıkarmanın ise iyi bir eğitim kadrosuyla mümkün olduğunu bilen Bilnet Okulları,anaokulu, ilkokulu, ortaokulu ve lise kademeleri ile faaliyetlerine deneyimli yöneticileri ve yeni eğitim modellerini uygulayarak devam etmektedir.
Bodrum Bilnet Okulları, 46 sınıf kapasitesi ile kurumsal kimlik sahibi okulculuğun Bodrum’daki önemli bir
temsilcisidir. Açık- kapalı spor salonları, özel dizayn edilmiş 3D, resim, seramik, müzik, maker atölyeleri,
cooking odası, kütüphanesi, dans ve drama odaları, fen laboratuvarı, satranç odası ve bilgisayar laboratuvarları
ile Bodrum’da eğitim alanında önemli bir ihtiyaca hizmet vermektedir.

“Özel Bilnet Okulları Okul Öncesi Eğitim Programı, öğrencilerin tüm gelişim alanlarına dönük eğitimsel
ihtiyaçlarını karşılayacak kazanımlarla zenginleştirilir. ‘İngilizce Her yerde!’ felsefesiyle yola çıkılmakta,
öğrencilerimizin gün içinde maksimum düzeyde İngilizce ile karşılaşarak dili içselleştirmeleri sağlanmakta
ve öğrencilerimize dili yaşayarak öğrenmeleri için fırsat sunulmaktadır. Okulun her alanında sunulan zengin
öğrenme ortamları ile İngilizcenin öğrencilerimizin hayatının bir parçası haline gelmesi esas alınmaktadır.
Bilnet ilkokullarında; çocuklar okuma- yazma, okuduğunu anlama, Türkçeyi doğru kullanma, temel
matematiksel işlemler, önemli toplumsal ve doğal olaylar hakkında temel bilgiler edinirler. Dört yıllık
eğitim- öğretim sürecinde uzman psikologlar ve rehber öğretmenler tarafından oluşturulmuş teknoloji
destekli sınıflarda her bir öğrencinin ilgi ve yeteneği keşfedilir. Öğrencilerin temel eğitim derslerinin
yanında görsel sanatlar, spor aktiviteleri ve müzik eğitimini de hedef alan sosyal etkinliklerden faydalanması sağlanır.
Ortaokul Eğitim Programı ile Bilnet Okulları; öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını gözeterek gelişimlerini
destekleyen, problem çözme yeteneklerini geliştiren, analiz yapabilmeyi olanaklı kılan ve bilgi paylaşımını
esas alan bireysel veya gruplar halinde çalışmalar yürütülür.
“Bodrum Bilnet Okullarımızda 21.yüzyıl bireyleri olarak yetiştirilen öğrencilerimizin; okuma, dinleme,
konuşma ve yazma becerilerini günlük hayatta aktif bir şekilde kullanmalarını, evrensel değerler ve kültürel
farklılıkları analiz ederek bilimsel ve sosyal alanda kendilerini ifade etmelerini hedefliyoruz. İngilizce öğretim
modelimiz içerik odaklı dersler aracılığıyla dil edinimini gerçekleştirmek üzerine yapılandırılmıştır.
Okullarımızda uygulanan eğitim modeli “İçerik Odaklı Dil Öğretimi” ni temel alır; yani dil öğretiminde

“Content and Language Integrated Learning” (CLIL) modeli uygulanır. İngilizce öğretim programımız
“Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı” doğrultusunda hazırlanmakta ve okullarımızda dünya
standartlarında bir öğretim programı uygulanmaktadır.
“2019 – 2020 öğretim döneminde hayata geçirdiğimiz 5. Sınıf İngilizce Hazırlık Programı “Intensive English
Programme” olarak adlandırdığımız yeni programla çocuklarımızın günlük ve iş hayatlarında İngilizce
konuşan bireyler olarak var olmaları için, dev bir adım atıyoruz. 5. sınıfa geçen tüm öğrencilerimizin dahil
olduğu “Yoğunlaştırılmış İngilizce Hazırlık Programı” ile, onların İngilizce konuşma becerilerini arttırıp bu
doğrultuda onlara dili günlük yaşam bağlantısında kullanmak için gerekli özgüveni sağlayacak özel bir
müfredatla karşınızda olacağız. “

Özel Bodrum Bilnet Anadolu Lisesi Müdürü Filiz ŞEN: Bodrum Bilnet Liseleri, Yeni Dünyanın
Tanımladığı Lise Tasarımına Uygun Hizmet Veriyor.Bilnet öğrencileri, akademik ve sosyal anlamda gelişimlerinin yanında öğrenmeyi öğrenen, araştıran,sorgulayan, eleştirel düşünen, problem çözebilen ve sorumluluk sahibi olarak gelecek yüzyıla hazır bireyler olarak yetiştiriliyor. Öğrenciler konuşarak, yaparak, tartışarak, sorgulayarak ve gözlemleyerek öğreniyorlar.
“21. Yüzyılda bireylerden; Bilgi, Medya ve Teknoloji becerileri, karmaşık problemleri çözebilme, eleştirel
düşünceye sahip olabilme, yaratıcılık, insan kaynağı yönetimi, duygusal zekâ, karar verebilme, tartışma
yeteneği ve değerlendirme gibi becerilerinin geliştirilmesi beklenir. Bilnet öğrencileri, geleceğin mesleklerine yönlendirilirken, öğrencilerimizin yeniliklere açık, bilimsel gelişmeleri yakından izleyen, teknolojiyi gelişmeleri izleyen ve iyi kullanabilen bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanır.”
“Yaratıcılık, inovasyon, kodlama, liderlik, çözüm odaklılık, iletişim ve iş birliği, teknoloji ve medya
okuryazarlığı, eleştirel düşünme, etik sorumluluk gibi beceriler eğitim müfredatı içine yerleştirilerek
öğrencilerimizin gelişimi desteklenir. 21. yüzyıl donanımlarına odaklanan beceri atölyeleri sayesinde
öğrencilerimiz yaşam boyu gerekli olan kazanımlarla yetiştirilir.”
“Teknolojiyle desteklenmiş bir eğitim sisteminin uygulandığı okullarımızda zamanın ruhunu yakalamış, 21.
yüzyıl donanımlarına sahip; üç boyutlu eğitim yazılımlarıyla 3D salonlarında gerçekleşen ve öğrencinin tüm
duyularına hitap eden öğrenme süreci, çağın ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan yetiştirmenin koşuludur.”
“Sanatı ve kültürü içine sindirmiş çok yönlü bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Bilnet Liselerinde, yıl boyunca
devam eden kulüp çalışmalarıyla öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda katıldıkları etkinliklerle
kendilerini keşfetme fırsatı bulurlar.”

“Bilnet Liselerinde spor, akademik eğitimin tamamlayıcı unsuru olarak değer bulur. Spor aracılığıyla
öğrenciler; ortak karar alma, birlikte hareket etme, takım bilinci ve sporun eğlenceli yönünü üstün tutan
davranışlar kazanırlar. İlgi ve yeteneklerine göre en uygun spor branşına yönlendirilen öğrenciler, alanlarına
özgü temel tekniklerle donatılır.”
Bilnet Okullarında Rehberlik Hizmetleri; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden
“yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizli güçlerini en uygun şekilde
kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir. Bilnet Okullarının rehberlik çalışmalarının temelinde
‘Gelişimsel Rehberlik Anlayışı’ vardır.”
“Lisenin ilk yıllarından itibaren 21.yüzyılın ihtiyaç ve beklentilerini gözeten, öğrencinin ilgi ve yeteneğini
merkeze alan bir kariyer planlama yürütüyoruz. Söz konusu kariyer planlaması, öğrencinin öğrenme profilini,
çalışma alışkanlıklarını, güçlü ve geliştirilmesi gereken tarafları, ilgi ve yeteneklerini bilmeyi
gerektirmektedir, kısaca bireye özgüdür ve farklılaştırılmış yapıdadır. Bu anlamda rehberlik hizmetlerimiz
adeta yetenek avcısı gibi çalışmaktadır.”

“Proje bazlı çalışmalarla bilimi yaşam tarzı haline getirmeyi amaçlıyoruz. Öncü uygulamalarla Bodrum’da ve
ülkemizde ses getirecek toplum hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Örneğin, “MEB’in Hami Okul Projesi”
kapsamında devlet okullarıyla gerçekleştirdiğimiz “Bilim ve Teknolojiyle İç İçe Bir Gün” temalı iş birliği
ile öğrencileri geleceğin meslekleri ve bilim, teknoloji uygulamalarıyla karşılaştırıyoruz. Yine görme engelli
insanlar için, onların yaşamını kolaylaştıracak materyaller tasarlıyoruz, Bodrum çapında görme engellilerin
yaşamını kolaylaştıracak çalışmaları yürütüyoruz, kurumsal iş birlikleri içine giriyoruz.”
“Bodrum’un turizmle anılan bir yer olmasının dışında sanat, kültür, edebiyat, mimari alanlarında ses getiren
yaşayan değerleriyle de anılmasına katkıda bulunmak hedefindeyiz. Ekolojik duyarlılığı yaygınlaştıracak
öncü uygulamalarla da doğayla barışık insanlar yetiştirmeye gayret ediyoruz.”

Yorumlar
Loading...