ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURU

Bodrum Yerel Haber

0 322

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURU

İmar Planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazileri, 31.12.2017 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullanan ve başvuru tarihi itibariyle kullanımları halen devam eden vatandaşlarımıza, üzerinde sabit tesis yapılmamak kaydıyla 19.11.2018 tarihine kadar talepte bulunan hak sahiplerine kiralama yapılacaktır.

  • Hazineye ait tarım arazileri hak sahiplerinin talepleri dikkate alınmak suretiyle on yıla kadar doğrudan kiralanabilir.
  • Hazine taşınmazlarında tarımsal amaçlı yapılacak kiralamalarda ilk yıl kira bedeli, bedel tespit komisyonunca cari yıl için belirlenen ecrimisil bedelinin yarısıdır.
  • 10 Yıl sonunda Tekrar Kiralama veya Satın Alma imkânı verilecektir.
  • Son Başvuru Tarihi 19 KASIM 2018

Başvuru Adresi

  • Hazineye ait tarım arazilerini kiralamak isteyenlerin, başvuru süresi içerisinde kiralama talebini içeren örneği 387 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğ ekinde (Ek-1) yer alan başvuru formu ile taşınmazın bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün birimlerine (Milli Emlak Müdürlükleri, Milli Emlak Şeflikleri) müracaat etmesi gerekmektedir.   
  • Telefon: 0252 214 86 00 (Dâhili: 1253-1325)
Yorumlar
Loading...