“Adalıyalı korunması zorunlu alan”

  “Adalıyalı korunması zorunlu alan” 

Ondört senedir korunması için çaba sarf edilen ve bugüne dek korumayı başardığımız Adalıyalı koyu için açtığımız 1/1000-5000 ölçekli Koruma Planının iptali davasında da bilirkişi heyeti “Adalıyalı korunması zorunlu alan” dedi.

2005 yılında başlatılan koruma mücadelesi hiç aralık vermeden devam ediyor. Geçen 14 yıl içerisinde pek çok sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti tarafından korunması için mücadele verilen Adalıyalı koyu, bugün, Bodrum Denizciler Derneğinin hukuki mücadelesiyle adliyede, Denizde Birlik Platformunun bir araya getirdiği doğa severlerin mücadelesiyle sahada korunmaya ve savunulmaya devam ediyor.

Adalıyalı Koyu Kissebükü olarak dillendirilen Alakışla Limanı’nın Kuzeybatı sahilinde içinde minik bir adası olan küçük bir koydur. Koyun kara bölümü tamamıyla ormanlarla kaplı 2.Derece Doğal Sit olarak ve içinde 1.Derece Arkeolojik Sitlerin bulunduğu 3.Derece Arkeolojik SİT olarak tescillenmiştir.

Derneğimizce daha önce açılmış olan davalarda, sahada bilirkişi incelemeleri yapılmış ve Adalıyalı’nın  korusıma gereken alan olduğu, sunulan raporlarda belirtilmişti. Temmuz 2019 da saha incelemesi yapılan son blirkişi  raporu, Yalıçiftlik Adalıyalı 1/1000-1/5000 ölçekli Koruma İmar Planı’nın iptali davasında kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu olma özelliği taşımaktadır. Bu rapor sözkonusu imar planının iptali sonucunu doğuracaktır. Dolayısı ile  inşaatın başlaması hukuka aykırıdır. Sözkonusu bilikişi raporu ve açmış bulunduğumuz diğer davalarda hazırlanan bilirkişi raporları ve mahkeme karaları yeni yapılacak imar planlarının da iptali sonucu yaratacak şekilde emsal niteliğindedir. Özellikle bu raporda, dava konusu planın 1/100.000 ölçekli plana uygun olmadığı çünkü, Gökova Körfezi’nin orman, biyolojik ve tarihsel yapısının bütünlüğünün gözetilmeksizin yapıldığı belirtilmektedir.

Mahkemelerce verilen, Adalayalı imar planlarının  iptal kararları ve dayanak bilirkişi raporlarına rağmen,  ulusal ve yerel basında yer alan ETSGRUP/Voyage Oteli’nin inşaatın başlatıldığı haberleri bir algı manipülasyonunda başka bir şey değildir. ETSGRUP/Voyage otellerin sahibi ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un,  ve T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın birbirinden değerli bilim adamlarının hazırladığı ona yakın rapora, hukukun, bilimin ve doğanın gerçeklerine daha fazla duyarsız kalmamalarını umuyor, Adalıyalı’da otel inşaatına hayır diyoruz. 

Bodrum Denizciler Derneği

Loading...