KİSSEBÜKÜ ADALIYALI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İPTAL KARARI

KİSSEBÜKÜ ADALIYALI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İPTAL KARARI

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz Mavi Yol Girişimi Sözcüsü Filiz Dizdar, Avukat Betül Cinmen ve Denizciler Derneği Sekreteri Tuna Altunkaya basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına Denizciler Derneği eski Başkanı Mustafa Demiröz, denizciler ve çevre ve doğa gönüllüleri katıldı.

Kissebükü – Adalıyalı’da uygulanmaya çalışılan imar planlarına ilişkin açılan davalardan biri sonuçlandı.18.112018 tarihinde askıya çıkarılan 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliğinin iptaline karar verildi.

Arif Yılmaz yaptığı açıklamada 14 yıldır verilen süreçte önemli bir yargı kararı almayı başardıklarını belirterek“Bodrum’da Mavi Yolculuğun en önemli uğrak noktalarından bir olan Kissebükü –Adalıyalı’da yapılmak istenen turistik tesise karşı 14 yıl önce başlatılan hukuki ve toplumsal mücadele bugün meyvalarını vermiştir.Kissebükü – Adalıyalı’da uygulanmaya çalışılan imar planlarına ilişkin açılan davalardan biri sonuçlanmıştır.18.112018 tarihinde askıya çıkarılan 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliğinin iptaline karar verilmiştir.İptal gerekçesi kısaca :

“Plan kararlarının bölge bütünlüğünün mevcut doğal ve kültürel yapısını bozacak nitelikte olduğu, koruma amaçlı planlama yaklaşımı amaç ve hedefleri ile planlama esasları, plan tekniği, imar ve koruma mevzuatı ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varıldığından, söz konusu plan değişikliğinde hukuka uygunluk  görülmemiştir”.

Benzer özellikleri taşıyan farklı coğrafyalarda da uygulanmak istenen tahribatların önlenmesine örnek teşkil edecek bir karar oluşmuştur.Alınan bu kararla Mavi Yolculuk için yaşamsal öneme sahip koyların korunması, doğa ve çevre tahribatının önlenmesi, ekolojik dengenin sürdürülmesi açısından önemli bir gelişme kaydedilmiştir.Benzer özellikleri taşıyan farklı coğrafyalarda da uygulanmak istenen tahribatların önlenmesine örnek teşkil edecek bir karar oluşmuştur.İnancımız şudur ki, haklı ve uzun soluklu bir mücadelenin sonucunda Kissebükü – Adalıyalı gelecek kuşakları da misafir edecek, doğallığı ve ekolojik zenginliği ile Mavi Yolculuğun vazgeçilmez uğrak alanı olmaya devam edecektir.Halikarnas Balıkçısı’nın eşsiz armağanı “Mavi Yolculuk” pruvan neta olsun.

Bu sürecin sonunda  Kissebükü – Adalıyalı’da doğa ve gelecek kazanmıştır.

Filiz Dizdar ise “En önemli değerlerimizi koylarımızı doğamızı korumak için verilen hukuk mücadelesinde önemli bir başarı elde edilmesi bizleri çok mutlu etti. Bu karar ile çocuklarımız, mavi yolculuk ve Bodrum kazandı” dedi.

Bodrum Denizciler Derneği Disiplin Kurulu Üyesi Tuna Altunkaya  “Dernek olarak 12 yıldır sürdürülen Adalıyalı davasını sonlandırmak bizim yönetimize nasip oldu çok mutlu ve gururluyuz. ” ETS Turun otel inşaatına karşı yürüttüğümüz davayı kazandığımızı tüm sevincimle sizlerle paylaşmak isterim. Romantik davranmayacağız Karara itiraz davası açacaklarının farkındayız gelişmelerin takipçisi olacağız. Adalıyalı yada diğer koyları korumak, mavi yolculuğu sürdürülebilir kılmak için savaşmaya devam edeceğiz” İfadelerini kullandı.

 

Avukat Betül Cinmen  “Bu karar Gökova’nın korunması ve bütüncül planı açısından çok önemli bir karar oldu. 14 yıldır verilen mücadelede gelinen bu nokta yasal süreç açısından çok önemli. Çünkü bu karardan sonra cennet Gökova’nın ormanlarını koylarını talan etmek isteyenlere yeni plan yapmak isteyenlere bu plan dur diyor, bu güne kadar yaptıkları hiçbir planı bu karardan sonra uygulamaya koyamazlar. Bu karar doğanın, Gökova’ nın ve ormanlarımızın yapısını korumaya yönelik emsal teşkil edecek bir karar.Ayrıca 3 dönüm tapulu arazi ve 90 dönüm tahsis,bugüne kadar örneği görülmemiştir.Hükümetin son zamanlarda aldığı popüler kararlardan biri. ” şeklinde konuştu.

 

 

Loading...