Ender Güzey Müzesi “ARThill” sanatçının 45 yıllık birikimini paylaşmak üzere

Bodrum Alazeytin’den geçen antik Leleg yolu üstünde kuruldu.

Antik çağda “Ana tanrıçaya giden yol” anlamına gelen ve Lelegler’in ilk yerleşkelerinden

Syangela ‘nın karşı tepesinde yer alan  ARThill; Güzey’in tasarladığı sıra dışı mimarisi, sergi salonu, atölyesi ve heykel parkı ile sanatçının “Bütünsel Sanat”anlayışını yansıtıyor.

Ana bölümünde Ender Güzey’in sanatsal çalışmalarından örnekler sunan ARThill, uluslararası sanatçıları da konuk ederek sergiler düzenleyecek ve farklı kültürel çalışmalara ev sahipliği yapacaktır.

Kültürel faaliyetlere ilgiyi arttıracak, geçmişin sanat birikimini ve günümüzün sanatını geleceğe taşıyacak, işbirliği yaptığı sanat ve kültür kurumları ile ülkemizin yurt dışındaki tanıtımına ve kültür turizmine katkıda bulunacaktır.

ARThill bünyesinde yer alan sürekli ve süreli sergiler, eğitim programları ile; her yaştan, ulustan, kesimden ziyaretçiye sanatı sevdirmeyi, yaratıcılığa teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Çağdaş, inter-aktif etkinlik anlayışıyla çok yönlü sanatsal ve sosyal bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.

 ARThill özellikle müze pedagojisi başta olmak üzere küçük yaştan itibaren sanata yaklaşımda rehberlik edecek programlar uygulayarak çağdaş sanata doğru atılan ilk adımlar için bir altyapı oluşturacaktır.

Güzey plastik sanatlar ve diğer sanat dallarında; sanat tarihi, arkeoloji, mimari, müzik, edebiyat, felsefe konulu workshop ve konferanslarla özgür bir forum oluşturup, “Bütünsel Sanat” anlayışını sürdürecektir.

Loading...