MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN AÇIKLAMASI

Son günlerde yaşanan bazı sıkıntılar ve Büyükşehir Belediyemize yapılan suçlamalar sonucunda açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Bilindiği üzere, ilimizde toplu taşıma düzenlemeleri, bazı trafik uygulamaları, toplu taşıma araçlarının güzergahları, çıkartılan kanunlara uygunlukların sağlanması gibi konulara; bir çok kurumun bir araya gelerek oluşturduğu Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından karar verilmektedir.
Geçtiğimiz günlerde Bodrum Şoförler Otomobilciler ve Esnaf Odaları Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında tarafımıza yapılan suçlamalara cevaben;
1. Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği’nin 18. Maddesi (d) bendi “Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları ile bu taşıtların teknik özelliklerini tespit etmek, çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, bunlara izin ve çalışma ruhsatı vermekle” gereği UKOME Kurulu’nca ilk toplantının yapıldığı 24.06.2014 tarihinde alınan 2014/1-7 sayılı karar ve 2014/1-8 sayılı karar ile konu hakkında rapor hazırlamak üzere komisyon oluşturulmuştur.”

2. 17.09.2014 tarihinde düzenlenen UKOME Kurulu Toplantısında alınan 2014/2-72 sayılı karar ile “Trafik düzeni ve güvenliği ile birlikte, kamuda taksi ve toplu taşımayı kullanan vatandaşlarımızın, özellikle yaz aylarında (Mayıs-Ekim) artan yerli ve yabancı turistlerin güven ve huzurla seyahat etmesini sağlamak, maksadıyla mevcut taksilerin araç yaşlarının (10) ile sınırlandırılmasına, tescili kamuya ait personel servis araçları haricinde kullanılan tüm personel servis araçlarının (12) yaş ile sınırlandırılmasına ve araçların yaş sınırlarına uygun hale getirilebilmesi için araç sahiplerine 17.09.2015 tarihine kadar süre tanınmıştır.”

3. UKOME Kurulu’nun ticari taksi ve servis araçlarına Çalışma İzin Belgesi düzenlenmesi yönünde almış olduğu 09.09.2015 tarih ve 2015/5-152 sayılı karar ile her yılın 01 Ocak – 28 Şubat tarihleri arasında Çalışma İzin Belgesi tanziminden önce ticari taksiler için her araç için Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge kapsamında, servis araçları için ise Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi kapsamında Araç Uygunluk Belgesi alınarak Ruhsatlandırma işlemi gerçekleştirilmesi yönünde karar alınarak 17.09.2015 tarihinde sona eren araç yaş sınırı uygulanması konulu 2014/2-72 sayılı kararın süresi uzatılmış ve ticari taksi ve servis aracı sahiplerinin araçlarını yaş kriterlerine uygun bir araç ile değiştirebilmek için ek bir süre tanınmıştır.

4. Gerek Şoförler Odaları gerekse ticari plaka sahipleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis gündeminde olduğu bildirilen Özel Tüketim Vergisi muafiyeti çalışması gerekçe gösterilerek bir defaya mahsus olmak üzere 28 Şubat 2016 tarihinde sona erecek olan Ticari Taksi ve Servis Araçlarına Çalışma İzin Belgesi düzenlenmesi işleminin ileri bir tarihe ertelenmesi talep edilmiş, bu talepler de dikkate alınarak 29.02.2016 tarihinde düzenlenen UKOME Kurulu Toplantısında alınan 2016/2-16 sayılı karar ile, 28 Şubat 2016 tarihinde sona eren Çalışma İzin Belgesi düzenlenmesi hususu 31.03.2016 tarihine kadar uzatılmış, ayrıca yaş kriterini sağlamayan eski araçları ile çalışabilmeleri için 30.06.2016 tarihine kadar geçerli olacak şekilde Geçici Çalışma İzin Belgesi düzenlenmesine karar verilmiştir.

5. Bodrum ilçesinde (770) adet ticari taksiden %96’sının (740 adedinin) 10 yaşından küçük olduğu, bunlar içerisinden %93’üne (692 adet ticari taksi aracına) Çalışma İzin Belgesi düzenlemiş olup halen %6’sının (48 adet aracın) Çalışma İzin Belgesi olmadığı, UKOME Kurulu’nun 29.02.2016 tarih ve 2016/2-16 sayılı kararı ile süre uzatımı yapılmasına rağmen (10) adet ticari taksi sahibinin Geçici Çalışma İzin Belgesi aldığı, (12) adet ticari taksi plakasının ise hali hazırda çalışmamakta olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, araçlarda yaş sınırlaması sıfır araç alınmasını gerektiren bir karar olmadığı gibi, yapılan incelemede (39) adet ticari taksi sahibinin aracını sıfır araç ile değiştirdiği tespit edilmiştir. Bu sebeple hali hazırda faaliyet gösteren ticari taksi sahiplerinin istedikleri taktirde araçlarını sıfır araç ile değiştirerek mevcut yasadan faydalanma imkanları bulunmaktadır.

6. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nce alınan 13.01.2016 tarih ve 2016/1-7 sayılı kararında da yaş sınırı uygulaması yönündeki almış olduğu kararın uygulamasını, Özel Tüketim Vergisi Kanununda yapılacak değişiklik gerekçe gösterilerek aynı şekilde 30.06.2016 tarihine kadar uzatmıştır.

7- ÖTV indirimi ile ilgili Hükümet tarafından yapılan açıklamalarda, ÖTV indiriminin uygulanacağı araç segmentleri, teknik detaylar ve kısıtlamaların belirlenmediği, araçlarda uygulanacak ÖTV oranlarının resmi olarak açıklanmadığı görülmekte ve hali hazırda araç firmaları tarafından da ÖTV indirimli fiyat uygulamasına geçilmediği de bilinmektedir.

Bütün bu gerekçeler açık ve net bir şekilde ortadayken tarafımıza bu şekilde yüklenilmesi haksızlıktır. Büyükşehir Belediyesi olarak şoför esnafımıza kanunlar çerçevesinde her türlü kolaylığı sağlamaya çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Turizm sezonunun açıldığı, ilçelerimizin hareketlendiği bu günlerde, şoför esnafımızın bazı siyasi oyunların kurbanı olamamasını dileriz
Kamu oyuna saygı ile duyurulur..

Loading...