Mod’lu Olmak,Öğrenme Stilleri ve Yaklaşımlar

 Mod’lu Olmak,Öğrenme Stilleri ve Yaklaşımlar

Öğrencilerin evrensel ve bütüncül yaklaşımlarla yetiştirilmesi ve dünyanın her yerinde gelişen durumları sahiplenerek bir dünya insanı olmasının önemi her geçen gün artıyor.Mod Okulları’da bu değişimde yerini alarak “Dünya İnsanı” yetiştirmek üzerine sorumluluğu almayı hedefleyen bir eğitim kurumu”.

Mod Koleji Müdiresi Sakine Özdemir ile ”Mod Koleji Bodrum’da nasıl bir eğitim/öğretim programı uyguluyor” öğrenmek istedik.Sorularımıza samimi cevaplar veren Mod Koleji Müdiresi Sakine Özdemir sözlerine ”Yarının dünyasının bugünden çok farklı olacağının son 10 yıldaki değişime baktığımızda şüphesiz hepimiz farkındayız.Artan nüfus, doğal kaynaklarımızdaki azalma, ekonomik ve toplumsal dinamikler okul ortamlarını da değişime zorluyor”.Sözleriyle başladı ve sorularımızı yanıtladı.

Mod okulları Bodrum da ne zaman hayata geçti?

Mod okullarında bu sene 4. seneyi geride bıraktık.İlk okulumuzda ise 2. seneyi tamamladık.Bu yıl ilk kez 3. sınıfı açıyoruz. Okulumuzun kendi öğrencileri ile büyüyen bir akışı var. İlkokuldaki öğrencilerimizle henüz küçük yaşlardayken eğitime başlamıştık ve ilkokul çağına geldiklerinde de ilkokulumuzu açtık. 

Okulunuzdaki eğitim sisteminden kısaca bahseder misiniz?

Öğrencilerimiz okulumuzdaki kurum kültürünü taşıyan bir yapıyla ilerliyor.Ufak yaşlardan itibaren okulumuzda okuyan öğrencilerin iyi bir ingilizce eğitimi oluyor. Temel yaşam becerileri dersimiz var.Bu derste 2 yaş öğrencisi bile montunu nasıl giyeceğini belli tekniklerle öğreniyor.Facebook sayfamızda da bunu görebilirsiniz.Bu anlamda okulun içerisinde sadece analitik öğrenmeye yönelik bir hayat yok. Okulumuzun içerisinde bir yaşam biçimi var ve bu yaşamın içerisindeki herşeyi öğrenmeyi barındırıyor.Bu kabulün içerisinde bazen fırsat eğitimi,bazen planlanmış ve kurgulanmış bir öğretim sistemi var. Duygular işin içerisinde önemli bir hal alıyor. Çocuklarımızın bir çoğu çalışan ebeveynlerin çocukları ve çocuklarımızın bir çoğunun duygu ve kavramları hayata taşıması bizim tarafımızdan oluyor. Bu anlamda da kendi duyguları ile ilgili farkındalık kazanmalarını sağlıyoruz.Rehber öğretmenimiz eşliğinde, çocukların kendi duygularını anlatmayı başarmasını, herhangi bir olayla karşılaştıklarında hangi ihtiyacından dolayı öyle hissettiğini anlamalarını sağlıyoruz. Her yaş grubundan çocuğumuz için rehberlik derslerimiz var.

Çocuklar okula yarı zamanlı mı, tam zamanlı mı geliyor?

Okulumuz tam zamanlı bir öğretim sisteminde işliyor. Sabah 8.30’da başlıyor, akşam 17.00’ye kadar devam ediyor. Milli eğitimin sabit dersleri dışında serbest etkinler ve  etüt zamanlarını belli bir program içersinde dil öğrenmeye ayırıyoruz. Bununla birlikte okulumuzda rusça da öğretmeye başlıyoruz.

Mod okulları sadece kreş ve ilkokul olarak mı eğitim veriyor?

Burada yaş gruplarına göre üç tane okul var. Aile ve sosyal politikalar bakanlığına bağlı 2-3 yaş grubumuz, anaokulu olan 3-4-5 yaş çocuklarına yönelik bir okulumuz ve ilkokulumuz var.

Çocukların beslenme programlarını nasıl planlıyorsunuz?

Sabahleyin okul öncesinde eğitim alan çocuklarımıza kahvaltı veriyoruz.Aileler çocuklarını sabah 8.30’da buraya bıraktıklarında, biz güne serbest bir zamanla başlıyoruz.Öğretmenler dahil tüm  öğrencilerimiz 8.30 ile 9.00 arasında sabah sporu yapıyor.

Okul öncesi grubumuz güne sporla başladıktan sonra saat 9.00’da sabah kahvaltısına geçiş yapıyor.İlkokul öğrencilerimiz sabah 9.30 ile 10.00 arasında atıştırmalık menüler yiyor.Aslında öğrencilerimiz sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi beslenmesi olarak günde 3 öğün yemek yiyorlar. 

Mod okulunda vermiş olduğunuz eğitimi, diğer okullardan ayıran özellikler nelerdir?

Bodrum’daki okulların bir çoğu işini ciddiye alarak yapan okullar. Hepimiz çocuklarımız için elimizden geleni yapıyoruz.Aradaki farktan ziyade bizim bu okuldaki öğretme biçimimizde her şeyi -miş gibi yapmak yok. Bir şeyi öğretmeye çalışıyorsak, o şeyi derinlemesine öğretiyoruz. Bu okuldaki en önemli konulardan birisi sorgulamak.Zaten çocuklar sorgulamayı çok iyi biliyorlar, o sorgulamayı unutturmayacak şekilde bir programla çocuklarmızın bizlere sorular sormasına izin veriyoruz. Burada en temelde  sorgulamayı ve duyguları tanımayı öğreniyorlar. Bir çok çocuk artık kendilerini duygularla değil, materyallerle tanımlamaya çalışıyor. Gün geçtikçe dünya daha materyalist bir hal alıyor maalesef. Biz burada doğaya ve çevreye duyarlı, çevresindeki insanları anlamaya çalışan, bir olayın içinde olduğunda vereceği tepkilerin doğuracağı sonuçları farkeden bireyler yetiştiriyoruz.

Tek derdimiz bu çocuklar çok iyi okusun , çok iyi yazsın, çok iyi matematik öğrensin değil. Zaten hepimiz yeteneklerimiz dahilinde bunları yapabiliyoruz. Biz, öğrencilerimizi toplumsal farkındalığı gelişmiş, çevresine değer katabilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizin mutlu olmasını, kendine güvenmesini,istasyon çalışmaları yaparak çocuklarımızın iş birliği yapabilmesini sağlıyoruz.

Gelecekte çocuklarımız, sanayi devriminin 4. jenerasyonu olan, endüstri 4.0 dediğimiz 4. sanayi devrimi sürecini kapsayan bir çalışma ortamına girecek. Bu alanda çocuklarımızın hayatlarını sürdürebilmek için ihtiyaçları olacak şeylerden biri yaratıcılıktır. Zaten yaratım özelliği olan çocuklarımızdaki bu özelliği öldürmeden, unutturmadan koruyabilmek bizim en önemli hedeflerimizden biridir.

İstasyon çalışmasını açabilir misiniz?

Diyelim ki sınıf mevcudu 18 kişi ve  bu 18 kişiyi ,9’arlık 2 gruba ayırıyoruz. Ve bu 9 kişiyi kendi içinde daha ufak gruplara ayırdığımızda onlara ufak çaplı görevler veriyoruz. Böylelikle çocuklarımızın iş birliği yapmalarına ve  iletişim becerilerine katkıda bulunuyoruz. Hem de yaratıcılıklarını daha ufak projelerde ortaya koymuş oluyorlar.Ve böylelikle o küçük grupların bütüne ulaşıp,bir sonuca varmasını sağlıyoruz.

Bahsettiğiniz yaş grupları çok önemli. Oldukça küçük yaşta ki çocuklara eğitim veriyorsunuz. Bu anlamda ailelerle nasıl bir dialog içindesiniz?

Aileler bu işin en önemli parçalarından biri, sac ayağı diyoruz. Okul, öğretmenler ve aileler, çocuklarımızın eğitim sürecindeki en önemli üç faktör… Gördüğümüz en ufak konularda bile aileyi işin içine dahil ediyoruz.Gerekirse rehberlikten destek alarak, gerekirse seminerler koyarak aileler için eğitimler vererek bu bağlamda hem onları, hem de çocuklarımızı destekliyoruz. Bu sene bir psikologla çalışarak velilerimize özel bir program yapmak projelerimiz arasında var. 

Bodrum’da yaşayan çocukların ailelerine nasıl bir mesaj iletmek istersiniz?

Okul seçmek çok önemli bir konu.Bir çok velide gördüğüm şey doğru soruları sormuyorlar. Genellikle sordukları sorular yemek saati,uyku saati,ne yedikleri ve okulun fiyatı ile ilgili… Velilerimizin bir okulu seçerken sorgulaması gereken en önemli şeyler öğretmen profili, bu öğretmenlerin gelişime yönelik okulda ne yaptığı, okulun öğretmenlere gelişebilmeleri için ne kadar yatırım yaptığı, hizmet içi eğitimleri hangi planlarla güncellediğimiz sorgulanmalı ve okuldaki öğretmenlerimiz ve çocuklar arasındaki ilişkileri gözlemlemeliler.Şeklinde konuştu.

Ayrıca hedefledikleri eğitim hakkında düşüncelerine de yer veren Özdemir Mod’lu Olmak, Öğrenme Stilleri ve Yaklaşımlar,Tematik Yaklaşımla Disiplinlerin Bağlanması” başlıkları ile şu ifadelere yer verdi.

Yarının dünyasının bugünden çok farklı olacağının son 10 yıldaki değişime baktığımızda şüphesiz
hepimiz farkındayız.Artan nüfus, doğal kaynaklarımızdaki azalma, ekonomik ve toplumsal dinamikler okul ortamlarını da değişime zorluyor. Öğrencilerin evrensel ve bütüncül yaklaşımlarla yetiştirilmesi ve dünyanın her yerinde gelişen durumları sahiplenerek bir dünya insanı olmasının önemi her geçen gün artıyor.
Mod Okulları olarak bizler bu değişimde yerimizi alarak “Dünya İnsanı” yetiştirmek üzerine
sorumluluğumuzu almayı hedefledik.

Bu bağlamda :

Mod’lu Olmak,
Çevreye karşı duyarlı, başkalarını anlayan, akademik ve sosyal olarak çok yönlü yetişmektir.
Sorgulamak, araştırmak, veri toplamak, özgün bir düşünce ile çıkarımda bulunmaktır. Kendini
rahatlıkla ifade etmektir. Atatürk’ü anlamak ve yolundan gitmektir. Topluma ve toplumun ihtiyaçlarına
karşı duyarlı olmak ve paylaşmayı bilmektir.

Öğrenme Stilleri ve Yaklaşımlar                                                                                                                       

Her bireyin kendine has öğrenme süreci ve stili vardır, öğrencinin bu konudaki eğilimi
değerlendirilerek kişiye en uygun öğrenme ortamını planlanlamak Mod Okulları’nın sorumluluğudur.
Öğrencinin sağlıklı bir öğrenme ortamında büyümesi ve kendi stiline göre gelişiminin desteklenmesi
kişinin benlik algısını ve özgüvenini besler.

Tematik Yaklaşımla Disiplinlerin Bağlanması
Son 10 yılda insanlık beyin, insan zihni ve öğrenme ile ilgili birçok konuda gelişmeler kaydetti. 20.
yüzyılın her şeyi ayrıştıran, dersleri birbirinden bağımsız işleyen yapısının yerini bütünleşik zihin
modeline bıraktı. Derslerin, konuların birbiri ile bağlantılar kurularak işlenmesi, öğrenmenin kalıcı
olması, zihnin bağlantılar kurarak, analiz, sentez, yorumlama gibi adımlarla yeni fikirlerin doğmasına
neden olduğu anlaşıldı. Tematik yaklaşım, farklı disiplinleri bir tema ya da konu etrafında ilişkilendirir.
Kavramlar kendi başına değil bütünün içinde ele alınır.
Tema merkezli öğretimde, örneğin tema “Sonbahar ve Değişim” ise öğrencilerimiz önce okul dışına
çıkarak doğada, insanlarda, çevrede olan tüm değişimlerle ilgili gözlem verileri toplar, bu ufak
yaşlarda bahçede yaprak toplamak olabilirken büyük yaşlara geldikçe hedefler değişebilir. Sınıfa
geldiğinde matematik dersinde önce bu yaprakları ayrıştırır, sınıflandırır, sayar, grafik oluşturur, dil
etkinliğinde konuyla ilgili bir kitap okunabilir, fen dersinde doğa olaylarını irdeleyebilir, sanat dersinde
de sonbahar gelmiş bir parkı tüm sınıf olarak üç boyutlu hazırlayabilirler. Böylece, öğrencilerimizin
araştırma, sorgulama, gözlem, analiz, veri toplama, veri yorumlama, yaratıcılık vb gibi tüm 21. Yy
becerilerini kullanmasına fırsat vermiş oluruz.

Biz Bodrum Yerel Haber olarak sorularımızın cevapları için okul müdiresi Sakine Özdemir‘e teşekkür ediyoruz.

Çocuklarını Mod koleji okullarında okutmak isteyen ailelerin bu röportajdan alacağı mesajları da yayınlama fırsatı bulduk.

Sakine Özdemir ”her zaman buradayım,ailelerimizi misafir etmekten mutluluk duyarım,her türlü bilgi için bana bir kahve içmeye gelebilirler” sözleriyle siz velileri beklediğini ifade ederek röportajımızı sonlandırdı..

Loading...