GİRGİN BODRUM’DA RANTA AÇILAN ALANI MECLİS’E  TAŞIDI:          NE KIYI BIRAKTILAR NE DE KOY

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, verdiği soru önergesiyle Bodrum’da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile imara açılan 1 milyon 100 bin metrekare (1,1 km2) alanın akıbetini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a sordu. 

Girgin, “Rant uğruna her türlü hukuksuzluğu, kanun tanımamazlığı adet haline getiren iktidar şimdi de Ortakent’te, daha önceki projelerde büyük yeşil alan olan bir alanı, üstelik Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü’nün “uygun değildir” görüşüne rağmen, yangından mal kaçırır gibi çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile imara açıyor” dedi.  

İHANET SIRASI BODRUM’DA MI? 

Girgin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstanbul’a ihanet ettik!” sözünü hatırlattı: “Bir zamanlar “taşı toprağı altın” denen İstanbul’u getirdikleri durum ortada. Cumhurbaşkanı’nın sözünü hatırlarsınız; “Şu para var ya, nelere muktedir, bu kapitalizm nelere muktedir? Orman morman ne var ne yok kesiyor, atıyor, götürüyor. ‘Oraya ben bir dikey mimari yapayım, malı götüreyim’, yapılan iş bu, biz İstanbul’a ihanet ettik!’ 

Şaka gibi değil mi? Şimdi de sıra taşı toprağı altın olan Bodrum’a mı geldi?”

AKP’NİN RANT AŞKI – PARA AŞKI 

Girgin, soru önergesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın kurulduğu günden bugüne kadar Muğla il sınırları içerisinde özelleştirme kapsamına alınmış kaç adet taşınmaz olduğunu ve bunların akıbetini de sordu. 

“Biliyorsunuz AKP iktidarının çok önemli bir meziyeti var; “kilometrelerce öteden para kokusunu alabilmek. Çünkü çok seviyorlar, hatta sevmekten de öte bu bir aşk. Bu aşk uğruna dünümüzü harcadılar, bugünümüzü harcadılar gözleri yarınlarımızda” diyen Girgin, “1980 sonrasında bütün kamusal zenginliklerimiz özelleştirme adıyla peşkeş çekildi. KİT’leri, eğitimi, sağlığı, içtiğimiz suyu her şeyi özelleştirenler, ellerini doğamıza uzatmadan dururlar mı? Kaz Dağları’ndan, Ayder’e yürüttükleri talan politikasının Muğla’daki boyutunu sorduk” dedi. 

KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI TAHRİF EDİLDİ Mİ? 

Girgin verdiği soru önergesinde, “Cumhurbaşkanı Kararı eki 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında yer alan İller Bankası A.Ş. tarafından onaylı 1/5000 ölçekli halihazır harita tahrif edilmiş midir? Bu iddia ile ilgili bir soruşturma yürütülmekte midir?” diye sordu.

Bunun önemli skandal olduğunu belirten Girgin, “Rant uğruna her türlü hukuksuzluğu, kanun tanımazlığı adet haline getiren iktidar, Ortakent’i imara açmak için, harita tahrif ediyor, yani belgede sahtecilik yapıyor. Gözünü para bürümüş iktidardan bunun hesabını soracağız!” dedi. 

FETHİYE’DE, MARMARİS’TE NASIL ENGEL OLDUYSAK BODRUM’DA DA OLACAĞIZ! 

Girgin şöyle devam etti: 

Değil mi ki, canlı ve cansız varlıklar olarak bir ekosistemin parçasıyız. Çoluğumuzun çocuğumuzun sağlıklı işleyen bir ekosisteme sahip olma hakkı kadar,  henüz doğmamış olan nesillerin sağlıklı bir dünyaya doğma hakkı da var. Biz CHP olarak bu hakkı teslim ediyoruz! Kimsenin kuşkusu olmasın: Fethiye’de, Marmaris’te jeotermal rantına nasıl engel olduysak, Bodrum’da vahşi imar rantına, kontrolsüz talancı yapılaşmaya da engel olacağız. Bodrum’un eşsiz doğasını yandaş müteahhitlerinize kurban etmeyeceğiz ve iktidarın rant hırsından Kurtardığımız her karış toprakta eşit, özgür ve adaletli bir geleceğin fidanlarını dikeceğiz.”

—————————————————–

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA;

Aşağıdaki sorularımın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14.09.2020

Süleyman GİRGİN 

Muğla Milletvekili 

21.08.2020 tarih ve 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2836 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Muğla ili, Bodrum ilçesi, Ortakent Mahallesinde Maliye Hazinesine kayıtlı yüzölçümü toplamı 1.102.309,61 m2 (1,1 km2) olan 353 ada 15-60-61-62-64-116-134-135-137 parsellere ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının onaylanmasına karar verilmiştir. 

Alanın tamamı “III. Derece Doğal Sit” alanıdır. Alanın 35.000 m2si “I. ve III. Derece Arkeolojik Sit” alanıdır ve alanda 3 adet “tescilli anıt yapı” bulunmaktadır. Alanın tamamı 2001 yılında “Mera” ilan edilmiştir ve bu alanda halen hayvancılık faaliyetleri sürmektedir.

Yürürlükteki imar planlarında tamamı “Ağaçlandırılacak Alan”, “Bölge Parkı/Büyük Kentsel Yeşil Alan” ve “Arıtma Tesisi” olarak kamu ortak kullanımına ayrılmış bu alan; 2836 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Gelişme Konut Alanı (Emsal:0,15; Yençok:6,50 m.(2 Kat))”, “Otel Alanı (Emsal:0,30; Yençok:10,50 m.(3 Kat))”, “Ticaret Alanı (Emsal:0,30; Yençok:6,50 m.(2 Kat))”, “Ticaret-Turizm-Konut Alanı (Emsal:0,30; Yençok:Konut ve Ticaret Yapılması halinde 2 Kat, Turizm yapılması halinde 3 Kat)”, Özel Sağlık Tesis Alanı”, “Rekreasyon Alanı (Emsal:0,05; Yençok:8,30 m.)”, “Günübirlik Tesis Alanı (Emsal:0,05; Yençok:4,50 m.)”, “İlkokul Alanı”, “Ortaokul Alanı”, “Anaokulu Alanı”, “Kreş-Gündüz Bakımevi”, “Pazar Alanı”, “Park”, “Ağaçlandırılacak Alan”, “Cami”, “Atıksu Tesisleri Alanı”, “İçme Suyu Tesisleri Alanı” ve “Yol” olarak yeniden düzenlenmiş ve imara açılmıştır. 

Bu bağlamda; 

1) Yaklaşık 730.000 m2 büyüklüğündeki “Ağaçlandırılacak Alan ve Doğal ve Ekolojik Yapısı Korunacak Alan (yaklaşık 70.000 m2)” 2836 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan plan değişikliği ile kaç m2’ye düşürülmüştür?

2) Yaklaşık 72.000 m2 büyüklüğündeki “Arıtma Tesisi” 2836 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan plan değişikliği ile kaç m2’ye düşürülmüştür?

3) Yaklaşık 300.000 m2 büyüklüğündeki “Bölge Parkı/Büyük Kentsel Yeşil Alan”ın 2836 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan plan değişikliği ile akıbeti ne olmuştur?  

4) Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesinde; imar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesinin esas olduğu; yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamayacağı; imar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişikliklerinin zorunluluk olmadıkça yapılamayacağı; zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için, imar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılabilmesinin veya küçültülmesinin ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabileceği; eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özelliklerinin korunacağı hüküm altına alınmıştır.  Buna göre; yasa gereği Bodrum Ortakent Mahallesi sınırları içerisinde, kamuya ait sosyal ve teknik altyapı alanları için 1.102.309,61 m2 büyüklüğünde eşdeğer bir alan ayırdınız mı? 

5) Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesinde; imar planı değişikliklerinin plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılacağı hüküm altına alınmıştır.  Buna göre; 2836 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan plan değişikliğinde teknik ve nesnel gerekçeler ile kamu yararı nedir?

6) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın kurulduğu günden bugüne kadar Muğla il sınırları içerisinde özelleştirme kapsamına alınmış kaç adet taşınmaz bulunmaktadır? Özelleştirme Karar tarih ve sayıları ile taşınmaz bilgileri (ilçe, mahalle, ada, parsel, yüzölçümü) nedir?

7) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın kurulduğu günden bu güne kadar Muğla il sınırları içerisinde özelleştirme kapsamına alınmış taşınmazların özelleştirme işlemleri kapsamındaki akıbetleri nedir? İşlemleri tamamlanmış, devam eden ve kapsam dışına çıkarılan taşınmaz bilgileri (ilçe, mahalle, ada, parsel, yüzölçümü) nedir? 

8) 04.09.2020 tarihinde Muğla Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü’nün web sitesinde askıya çıkarılan 2836 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının N18-C-23-D numaralı paftasının altlığı olan ve İller Bankası A.Ş. tarafından 08.06.2012 tarihinde onaylı ITRF 96 datumundaki 1/5000 ölçekli halihazır harita tahrif edilmiş midir? Bu iddia ile ilgili bir soruşturma yürütülmekte midir?

 

Loading...