Bodrum Haber
mobil uygulama

Tıbbiyeli Ağır İş Yükü Altında Eziliyor

40

Tıbbiyeli Ağır İş Yükü Altında Eziliyor

İstanbul İngilizler tarafından 13 Kasım 1918’de işgal edilmiş, İngiliz birlikleri karargah yapmak üzere 3 Şubat 1919’da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’ye el koymuştur.

Dersler dışında, öğrencilerin bir araya gelmesi dahi yasaklanmıştır. Tıbbiyeliler okullarına sahip çıkmak ve eğitimlerini sürdürmek için okullarının kuruluş yıldönümünü kutlamak adı altında bir toplantı düzenlemeye karar vermişlerdir. 14 Mart 1919’da okulun iki kulesi arasına büyük bir Türk Bayrağı asarak hem Tıphane-i Amire’nin açılışını kutlar, hem de işgale karşı direnişi ilan ederler.
Tıbbiyeliler, Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin her aşamasında canı pahasına direnmiştir. 14 Mart’lar emperyalist işgale karşı başkaldırının yıldönümüdür. Cumhuriyetimiz ilan edildikten sonra 14 Mart Tıp Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır.
Günümüzde tıbbiyeliler ve sağlık çalışanları için 14 Mart’ı bayram olarak kutlamanın koşulları ortadan kalkmıştır.
Referandumla anayasa değişikliği adı altında Cumhuriyet ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Sağlıkta Dönüşüm Programında ikinci aşamaya geçilmiş, kamusal sağlık hizmetleri çökertilmiştir. Sağlık hizmetleri birim birim parçalanarak özel sektör eliyle verilmeye başlanmıştır. Şehir hastanelerinin tamamlanması ile kamu sağlık hizmetlerine son verilmek istenmektedir. Özelleştirmeler kapıya dayanmıştır. Sağlık çalışanlarının maaş ücretlerinin düşük tutulmasının temelinde de bu anlayış vardır. Özel sektöre devirde, sağlık çalışanlarının ucuz işgücü olarak kolay devri hedeflenmektedir. Hükümet sağlık çalışanlarının haklı taleplerini görmezden gelmektedir.
Sağlık çalışanları, ailesinden, sosyal yaşamından, sağlığından sahip oldukları birçok değerden fedakârlık ederek bu yorucu ve yıpratıcı görevi yerine getirmektedirler. Bu kadar önemli bir hizmeti ifa eden sağlık çalışanlarının hak ettikleri ücretlerin kendilerine ödenmesi insan onuruna yaraşır bir yaşam için oldukça önemlidir. Tüm sağlık çalışanlarının bugün itibari ile aldıkları ücretler beklentilerin çok altındadır. Sağlık çalışanları, batılı ülkelerdeki meslektaşlarıyla kıyaslandığında daha fazla çalışıp daha az ücret almakta, daha az dinlenebilmektedir. Emeklilik koşulları batılı meslektaşlarına göre kıyaslanamayacak kadar kötüdür.
Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına bir nebzede olsa nefes aldıracak, onlara umut verecek düzenlemelerle ilgili Genel Sağlık-İş olarak taleplerimizi şu şekildedir.
Döner sermaye ek ödemeleri sağlık çalışanlarının emekliliğine yansımalıdır.
Sağlık çalışanlarının mesleki hastalıkları konusunda özel bir düzenleme yapılmalıdır.
Hükümetin yıllardır sağlık çalışanlarına söz verdiği ancak her fırsatta ertelenen yıpranma payı hakkı tüm sağlık personeli için her 5 yıla 1 yıl geçmişe etkili olarak uygulanması biran evvel yasalaşmalıdır.
Sağlık çalışanları arasında farklı çalışma biçimleri (4C, 4B vb.) son bulmalı, 4A memur kadrosu esas alınmalıdır.
Ek göstergeler yükseltilmelidir.
Sağlıkta şiddete son verecek yasal düzenlemeler acilen çıkarılmalıdır.
Çalışma süreleri kısaltılmalı ve iş yükü azaltılmalıdır.

Aile hekimliğinde çalışanların ücretlerinde ve diğer özlük haklarında geriye gidişe izin verilmemelidir.

Sağlıkta piyasalaşmaya son verilmeli, Atatürk’ün başlattığı ulusal, kamucu, halkçı ve emekçiden yana sağlık politikaları uygulanmalıdır.
Personel yetersizliği nedeni ile sağlık çalışanlarının hastalarına ayırmaları gereken süre, 5 dakikanın bile altına inmiş durumdadır. Hastalara yeterli zaman ayırarak, nitelikli sağlık hizmeti vermek isteyen sağlık çalışanları, en az hastalar kadar bu durumun mağdurudur. Diğer mağdur ise kadro bekleyen sağlık meslek mensubu mezunlarıdır. Hükümetin vakit kaybetmeksizin dengeli ve planlı bir şekilde kadro açığını gidermesi gerekmektedir.
Bu gerçekler ışığında Tıbbiyeli ruhunu yaşama geçirerek siyasi ve ekonomik işgale karşı şanlı direnişimizin vakti çoktan gelmiştir. 14 Mart’ları bayram olarak kutlayabilmek için Cumhuriyetimizin sağlık çalışanlarını bu onurlu mücadelemizde Genel Sağlık-İş’te birlikte mücadeleye çağırıyoruz.
Tüm bu olumsuz koşullar içinde, karşılaştıkları tüm güçlüklere rağmen, zor ve onurlu görevi yerine getirmek için fedakârca çalışan tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı kutluyoruz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.