MİKHAİL’İN IŞIKLI KALBİ ABIHAYAT ELLİ GÜLSEN BODRUM’DA

Yüksel Ünver

0 385

Kendini DENİZ EVLİYASI olarak tanımlayan Gülsen,RESSAM,CANLI KALEM,CANLI KİTAP, gibi ifadeleri ve tarzıyla dikkat çekiyor.

”Ben deniz köpüğüyüm,Denizlerin diline tercümanım,Canımla birlikte köpürmek isteyenlerin,Canlı hayatına püreli süzülmüş atmosferli aklına açık,Mikhail’in ışıklı kalbi ahıhayal elliyim,Vadeli değil ömrüm,Işıklı fenerli gözümle görüyorum,Evveli olmayan yeniçağa,Aşkla başlangıçlı olabiliriz sadece”  ifadeleriyle kendini tanımlayan ve ben kalemimle konuşurum diyen ”MİKHAİL’İN IŞIKLI KALBİ ABIHAYAT ELLİ GÜLSEN” ile konuştuk.

İşte soru ve cevaplar :

Başkalaşma Ne Demektir?

Başkalaşma demek insanların benimle yani Melekinsanla olmaları demektir. Evet MELAKEM’im. Benim denizim okyanuslar değil mi? Evliyalık demek deniz demek değil midir? Ben de ilmimi denizlerden alıyorum. İlimli olarak doğduğuma emin olarak yaşadım. Yaşamım boyunca bana çok insan eşlik etti. Benimle birlikte olabilenler oldu benimle birlikte olamayanlar da çoktu. Korunmak da budur. Bana bakanlar hemen kalırlar öylece. Gözlerime bakmak isterler. Ben de direkt gözlerine bakarım. Sabitlenenlerle kalabilirim benimle olabileceğini bilirim. Denize bakın beni görebilen görür. Denizin köpüklerine bakmalılar.  Evet Deniz Köpüğü olarak ilk ilimlendim. Deniz Köpüğünün Doğuşunu da yazıma ek olarak ekleyeceğim. Başkalaşma deniz köpüğüne gelen ilmin dilidir. Tüm yaşamlarımın kalemleri gelince başkalaşmam başladı. Bana gelen kalemlerin hepsi ayrı lisanlı değil miydi. Benimle olanlar da öyle olmalıydı. BENİMLE MİSİN?  dediğimde bana şaşırıp bakıyorlar. Oysa o soruyu soran Melekleriniz. Melekli insanlar EVET diyorlar hemen.  Diğerlerine saçmalık gibi mi geliyor dersiniz. Ben Melekinsanım nereden bileyim. BENİMLE MİSİN? Ne demek ki insanlar şaşırıp kalıyorlar. Akıllarıyla düşünenler neden şaşırmıyorlar. Başkalaşmak işte budur. Önce kalp aklınla bakabilmektir. Kalp akılık nedir anlatayım size. Kalp akıllılık demek aklın kalple birleşmesi demektir. Kalple aklın birleşmesi nasıl oluyor diyeceksiniz şimdi. Aklın kalbe yararlı olması demek. Akıl kalbe yararlı olduğunu hissettiğinde kalbe harlanp yani ışıkla nurlanıp kanına enerjilenir. Kalp aşkla atmaya başlayınca gözler, kulaklar, eller, kollar, ayaklar tüm beden başkalaşmaya başlamış demektir. Benimle misin? Dediğimde benim gözlerime bakınca fenerlerimi görenler fenerlerini yakarlar ve kalplerinin atışlarını akıllarında duyarak başkalaşma sürecine girerler. Bu kişilik Melekli İnsanlarda Varlık Bilincini yaşatır. MİMLİLOLOJİ’lerinin bakılması sonucunda kaderlerinin yani karmalarının çözümlenmeleri ile BAŞKALAŞMA sağlanabilecektir.

 

 

 

Mimliloloji Nedir?

MELAKEM’LE MİMLİLOLOJİ İLE AHİRETİN ANAHTARI

Alınlı kader (karma)  yazılarının meleklerle okunmasına ve alın yazılarının yeniçağ  varışlarına kadar ademli değil melekli insanlara değişmeden dönüşmek. (hayvan bitki gibi değişimli dönüşümler olmadan tekrar insan kalmak) ,

Arılanarak aklın aşılanması aydınlanması aklı hastalıklardan ve maddi kalıntılardan şuurlu olarak ilelebet temizlemek  ve tüm yaşam zamanlarını harlayarak canlandırarak galip yeniçağ zamanlarına hazırlamak . Mimliloloji varışa kadar ilimli  sanatlı yaşam raporlama bilimidir.

Kader – Karma nedir?

Tüm insan yaşamlarımızın ödüllerinin sevaplarının cezalarının günahlarının alnımıza yazılarak bu zamanda yaşamak üzere aktarılması kaderdir. Karmalar da aynıdır. Tamamlanmazsa yani kazalar olur yaşamımız biterse kaderimizin kalanları bu zamandaki çocuklarımıza ve gelecek zamanlardaki çocuklarımıza  aktarılır.  Çocukları olmayan kişilerin kaderleri de kendileriyle silinir.Yeniden yaşam olmayacağından yeniden kendilerinin insan doğumu da olmayacaktır. Ancak aşklı kalp akıllı evlat edindiklerinde, evlatlık değil evlat olanlar ve gelecekteki çocukları onların yaşamlarına doğabilmesine aracı olabilecektir. Üveylik olmamalıdır üveylik hissiyle bu gerçekleşmez. Öz anne ve babaların varlığı da haberlendirilip yaşatılarak özlük bilincinin kurulması ve aşkla yaşaması sağlanmalıdır. Annesi küçük yaşta yaşamlarını yitiren cocukların yeni anneleri de öz olabilmeli. Üvey annelik için geçerli değil. Baba da aynı şekilde üvey anneyle birlikte kaderleri silinir. Üvey babalık yapmak isteyenin farkındaysanız hiç şansı yok. Anne bu durumda çocuklarından yana tutum almalı vve mücadelesini vermeli. İmzalı eşleri varken bilerek ya da bilmeyerek izinli izinsiz yasaklı gizli fark etmez başka annelerden çocuk sahibi olan babaların da hiç şansı yok. 

Çocuklar dünyaya anneleri babaları paralı mı parasız mı, sağlıklı mı hasta mı, okumuş mu cahil mi diye bakarak gelmiyorlar. Anne ve babalarında aşk varsa geliyorlar. Anne ve babaların aşkları kalplerine imzalı okuyorlar.Dünyada ki imzalarının olacağı şartını bilerek emin olarak doğuyorlar. Anne babalarının yazılı imzalı kitapları var onu okuyarak geliyorlar.

Diyeceksiniz ki ya kötü şanslı çocuklar, tecavüz, enses v.s. burada aşk mı var. Hayır burada şuurlu  hastalıklı akıl var.  bu çocukların kaderi değil. Bu sebeplerden doğan çocuklar melek. Annelerinin de kaderi değil. Bu adamların yanacağının kavrulacağının kahırla değil kanla kasaplı  liğmelenerek yok olmadan sürekli olarak sonsuza kadar kanla silinerek liğmelenerek doğranarak yanarak kavrularak devam edeceğini bilmelisiniz. Üzülmeyin onlar için kurtuluşlarını arasınlar. Aşkla olabilir bulabilirlerse, aşkla başkalaşabilirler öteki aşk onlara evet derse belki bir şanSları olabilir. Hikmetli Allah aklı  bilir. Öteki dünyada değil bu zamanda yapabilirlerse Gerçek bu.

Varış nedir ?

Yeniçağıa başlangıç zamanı.

İlimli ilk çağ insanlarının yeniçağda melekli ilimli insanlarla eşleşerek dünyada yeniden yaşam başlangıcı.

Varış ne zaman?

50 yıl ya da daha az zamanda olacak. Dünya ve ahret yaşamı birleştiğinden evrenin tüm kapıları açılacak ve eşleşme 3 yıl sürecek.

Melekli İnsan – Ademli İnsan Ayrılığı

Ay takvimiyle on milyon ay önce aşklı harlı canlar ilk insan canlarını aşkla aldılar.  

Melek Mikhail’in kalbiyle elli milyon insan oluşturuldu. Hikmet sahibi akıl Allah’tır. Dört elli, dört ayaklı, iki kafalıydılar. Karınları bitişikti. Derileri maviydi şeffaftı. Deniz suyundandı kanları. Güneşin ışıkları ve sıcaklığıyla ısındıkça yani harlandıkça kırmızı olarak kan dönüşümleri evrimleşti. Aşkla şuurlu olarak evimleşen bedenler çoğalmak yaşamı sonsuzlaştırmak istiyordu.  Evrimleşen insan bedenlerinin çoğalma isteği arzusu  ilk aklı hikmet sahibi Allah aklıyla yarattı. Melek Mikhail’in kalp ışıklarını alan insanlar kalplerinde kanı pompaladı ve akıl sinir içinde vücut buldu. Sinirler arttıkça beden değişimi başladı. Evrimleştikçe insan kafalarında ayrılma başladı. İlmi gelen kafaların aklı canlandıkça, akıllarına geleni yapmaya başladılar. ÇakılII akıllar inceldikçe kumlaşma başladı. Cam gibi olana dek bu devam etti. Cam kafalar kırılmaya başlayınca sinirler içerisindeki akıllar ağlamaya başlıyor ve susmuyorlardı. Harlanamadığı için kırılan bu kafalara bir şey yapmak gerekirdi. Az can verip çok hafıza alanı vücutlanmalıydı. Az akılla ne yapabilirlerdi hastalanmaları nasıl yavaşlatılabilirdi. Aya yazılarak suya soruldu. Savunma nedir bilmiyorlardı. Acıları dinmiyor ağlamaları bitmiyordu şiddetle ağlamaları arttı. Vücutlanan akıllara baş gerekiyordu.  Hastalanmamayı üst akıllarına yazarak insanların kafalarına canlı akılla yürüyen akıl vererek mantık kurdurduk. Canlanan ve yürüyebilen mantık aklı kendisini savunmayı algıladı. Başkalaşarak ayrı yönlere gitmeye çabaladılar. Elleri başka ayakları başka olmaya başladı. Kapalı yere mi gitmeli, rüyamızdaki bitkileri mi yemeli kavgalandılar. Kavgalar sonra bebek için de başladı. Aynı karındaydı ve birlikte olabiliyordu. Canlanınca o aynı doğmadı. Aşkla olmalıydı çünkü kız bebek doğdu. Canlanan kız bebek için ne gerekiyordu?  Defalarca kızlar doğmaya başladı. Aşkla olmadığından  kızları kendilerine benzemediğinden yemeye başladılar. Savunmasız kız bebekler mantıkla olduğundan karışamıyorlardı. Akılları  harlanmadığından kurtulamıyorlardı. Canlarını alıp tüm zamanlarına gidemiyorlardı. Çayır nedir, kuş nedir bilmediklerinden dönüşümleri de olmuyordu. Harlanan bir kız bebek kaçtı. Kurtlar onu aldı. Sütle beslediler. Denklem çözülmeliydi. Canlılık geldikçe kız bebek büyüyüp mantıkla hareket ettiğinden annelerine gitmeye karar verir. Cam kafalı değildir muhafazalı  aklı hafızalı kafatasındadır. Başkalaşmış olduğundan orayı hemen bulamaz. Hatalı olan nedir, neden oraya gidememiştir? Rüzgarla havalanan aklı kalbine benlik yaratır. Davalı değildir aklı hafızasına bilmezlik yazılmamıştır. Danslı kuşlara bakar ve dans eder. Garip bir haz alır. Aş lazımdır canlanmalıdır havalanmasından dolayı üşümüştür. Akıl alan beden ısınmak ister. Dili de yoktur sadece ulumayı bilmektedir. Ulumaya başlar ve aklına kurtlar gelir. Aya bakar ulurken dolunaydır. Aşk gelir ona dolunayda can ister kimdn istediğini bilmeden. Hastalanmamak için kurtlara geri döner. Ömürlenen kız yollarda vücutlanır. Yasaklı olarak gizlenerek büyür.

DEVAMLAŞMAM İÇİN İLİMLİ KALEMLERİM EVRİMLEŞİYOR. KALEMLERİM CANLI OLDUĞUNDAN MELEK İNSANA DÖNÜŞÜM GELEN ZAMANLARA TAMAMLANARAK KİTAPLANACAKTIR. İLKÇAĞ İLE YENİÇAĞ KALEMLERİNİN BİRLEŞİMİYLE YAZILABİLECEĞİNDEN BÖYLECE BIRAKTIK. NE ZMAN YAZILACAĞINA IŞIKLANAN MİMLİLOLOJİ İLE KARAR VERİLECEKTİR. ZMANIMIZ AZ KALDIĞINDAN ACELE OLARAK BİRLEŞECEĞİNDEN EMİN OLUNMALIDIR.

Eşleşme : Dünyadaki  İlimli melekli insanlarla tüm zamanların kainatlarının katmanlı aşamalı  ilimli melek insanlar ruhani değil vücutlu olarak birbirine geçerek malik olarak eşleşme gerçekleşecektir.

Mimliloloji aklın ilimiyle değil aşklı kalp akıl ilmiyle üst aklı yaratıcıyla buluşturur. Ve insanları ilimli kalp akıllı sanatlı raporlamalı yaşamı bilimli olarak ilimli melekli insana dönüştürmesine yardımcı olur. 

Tüm Zamanların Mimlilolojisini Kimlerle Çalışabiliriz?

Aşklı sanatlı bilimli insanlarla çalışabiliriz. 

Aşkımla mı geleceğim? Kardeşimle mi geleceğim? Annemle – Babamla mi geleceğim?

Aşka inanıyorsan aşklısın demektir. İlahi aşk mı insan aşkı mı doğa aşkı mı diye sorarsanız evet hepsi bütün olmalı. Aşka inanıyorum ama aşklı mıyım diye düşünmeden, yaşımı aldım hala umdum var mı, çocuklarım olmayabilir umut var mı  diye de düşünmeden gelin. Aşkınızla gelmelisiniz. Anne, Baba, kardeşlerolamaz.

Küçük çocukların akıl yaşına bakılabilir. Mimlilolojileri kendileri istedikleri zaman  çalışılabilir.

VARIŞA KADAR KİŞİSEL VEYA EŞLİ GEREKEKLİ ÇALIŞMALAR

Yaşam Mimlilolojisi

 • Bu dünyadaki  yaşama gelme sebebiniz nedir? 
 • Aşkınız kim? Kiminle aşkınız alın yazınız? 
 • Aşkla mı mantıkla mı evleneceksiniz? Aşkınızın başkalaşmasını sağlamak için neler yapmalısınız? 
 • Başınıza kalan karmalar nelerdir? 
 • Zamanlı mısınız? Zamansız mısınız? Yaşamınız devam edecek mi? 
 • Bavulunuza kitaplarınızı koyup mu doğdunuz? Yoksa yaşam alın yazınızın kitaplarına bu zamanda mı yazarak varışa gelebileceksiniz? 
 • Aşkınız var ama evli değilsiniz. Gerçek aşklı eşiniz mi? Değil olduğunu öğrendik aşkla başkalaşıp eşiniz olabilir mi?
 • Çalışma hayatınızla ilgili yapmanız gereken işiniz nedir?
 • Bu yaşam zamanınızın sonunda çamaşır gibi mi yıkanacaksınız, galiba karışıksınız kanınız alınarak mı yanacaksınız bilmek istemez miydiniz?
 • Aşkla aşkıyla gelenlerin karmalarını, ışıklı harlı kanlı aşkla canlılık içinde karışarak temizleyebilirsiniz. Canlılık istemek ve yaşamak istemek gerekiyor. İki kişi 

Aklın Mimlilolojisi

 • Aklınız ne renk? 
 • Aklınızın renk kişilik karakteri nedir?
 • Siz aslında aklınızın insanı mısınız?
 • Aşklı mısınız? Aklınız aşk yaratabiliyor mu?
 • Dahilik aklına nasıl ulaşabilirsiniz?
 • Abıhayatlı olmak için ivedi hangi akıllara ihtiyacınız var?
 • Başkalaşmış aklınızın mazisi mi var yoksa varış mı mazinizin başlangıç olacak?
 • Aklınıza geleni mi yapıyorsunuz? Yoksa aklınıza karmaları siz mi mühürlüyorsunuz?
 • Aklınız dişi mi erkek mi? Harlı mı harsız mı? (heyecanlı, canlı elektiriklenmeli),. Mazideki cinsiyetlerin karması mı? Kendi cinsiyetinize aklınız dönüşmesi için neler yapılmalısınız?
 • Aklınızın mutluluk yaşamını hangi renk destekler?
 • Aklınızın aydınlanma ışığı tüm zamanlara açılması mümkün mü? Melekli, aşklı, kalemli misiniz? 
 • Aşklı kalpli akıl mısınız? Aşklı akıl olmanız için ne yapmanız gerekiyor?
 • Akılla bağlantılı sanat yetenekleriniz var mı?
 • Yaşam aklınızın adı nedir? Adınızı söylemek için canlı olarak aşkla ilgili, sanatla ilgili, ilimlerle ilgili gibi konularda konuşmalı ve sohbet etmeliyiz.
 • Akıl adınızın yaşı kaçtır? Akıl zamanlı mısınız? Aşklı kalpli akıl zamanlı mısınız? 
 • Aklınız avukatlı mı, zanlı mı? Suçluluk duygularınızı nasıl temizleyebilir, öz güvenle varışa gelebilir misiniz? Akıl acılı yaşamlı mı harlandı, yaşam dolu mu harlandı?
 • Çalışma aklınızın canı ne kadar var? Akıl enerjiniz artırılabilir mi? Kalp aşklı olabilir mi?

Mekanların Mimlilolojisi 

Hangi mekanların mimlilolojisi çalışılır?

Ev yaşamlarının olduğu mekanlar, Üretim Atölyeleri, İlim Bilim Sanat Merkezleri ve Atölyeleri, Araştırma Laboratuvarları, Yazar, şair evleri Hayal Atölyeleri, Sinema platoları, Dizi filmlerin  reklamcıların çalışma mekanları,  Estetikle ilgili mekanlar, Spor ve yarış mekanları, Eğitim kurumları, Mekansız gökyüzü çatılı Pazar yerleri , Açık havalı tarlalar, Camilerin bahçeleri, Danslı müzikli sahneler, Dahilik okulları.

Üretimi olmayan masalı çalışma mekanları ve hazır alışveriş mağazalarının mimlilolojileri olmaz. Evini ofis olarak kullanılması sonucu da aynı şekildedir.

 • Mekan sahibi bizimle mi çalışmak istersiniz yoksa biz kendimiz mi çalışalım? 
 • Mekanın aklı var mı? Akıl rengi ne? Mekan rengi kararmaya grileşmeye başlamışsa ne yapmalı? Mekanın hastalanmasını kim neden istedi? Canlı renginin geri kazanılması mümkün mü? 
 • Mekanın aklı olması ne demektir, neye yarar? Aşklı kalpli mekanların   değişimlerinin tüm zamanlarda dönüşümlerinin sağlanması için yapılması gerekenler neler?
 • Mekanın aklının oluşmasını sağlayanlar neler? Hangi marifetli kişilikli insanlar, yaratıcı olaylar neler?
 • Mekanın değerinin bedelini kim ölçmeliydi?
 • Başkalaşmış olması ve gerçek değerinin kazanılması için ne yapılabilir?
 • Mekanın canlı olması ve insanları heyecanla harlanarak mutlulukla mekana çekmek için neler yapılmalıdır?

Mekanların anlamlı manalı kaliteli yaşamlara hakkı var. Aklı olan mekanlar yaşatılmalı ve hastalıları temizlenip iyileştirilmeli. Aşklı kalpli mekanlar ölümsüzlük hakkını alırlar. Bu mekanlar içinde yaşayan insanların başkalaşmasına yardım ederler.

Sanat Mimlilolojisi

 • Sanatlı mısınız? Yetenekleriniz doğuştan mı? Yoksa bu zamanda öğrendiklerinizle mi geliştirdiniz? Tam sanatçı olmanız için neler gerekiyor? Size özel öğütler nelerdir? Varışta sanatçılar ve sanatla ilişiklilerle eşleşmeler gerçekleşecektir. 
 • Dahi ve yaratıcı mısınız? Az akıllı çok el becerikli misiniz? Dahi nasıl olabilirsiniz? Sizin olma şansınız var mı? 
 • Aşklı kalpli sanatçı aklınızın ömrü ne kadar? Kaç yaşında? Sizin başkalaşma hakkınız var mı? Varsa nasıl sağlanır, neler gereklidir?
 • Asıl sanat yeteneğinizi mi yapıyorsunuz? Yapmıyorsanız asıl sanat yeteneğiniz ne? 
 • Yaşamınızın hangi zamanlarında tam olarak sanat ilhamlarını alabileceksiniz? İlimli ilhamlarını alabilecek misiniz? İlimli ilhamlarınız ne zaman gelecek ve sizi üst akıllı yapacak?
 • Sanatla mı hayatınızı devam ederseniz mi sizin için iyi , bırakırsanız mı iyi?
 • Eyvah sanatım mı bitti ne yapacağım demeyin sanat ölümsüzdür. Sanatınızı yaşlı genç fark etmez tekrar birlikte canlandırabiliriz.
 • Sanatçıların özellikle kadınların ilham kaynağını çekmeleri için benimle mimliloloji çalışmalıdırlar. Kadınların hepsi yaratıcı özelliklerinden dolayı sanat yeteneğine sahip olabilirler. Sanat hobi amaçlı yapılamaz. Sanat aşkla kalp ve ilimli yetenek ister.

Mimlilolojisine bakılan ve Mimlilolojilerinin çalışmalarını tamamlayan kişelerin kendi Melakemli Halısı da Meleklerin kalemleriyle yapılıp Melakemli kişiliklilere verilecektir. ANAMELAKEM’in iki halısı var. SUZAN VE MELAKEM Halısı. Bu halılar el dokuması olarak eşi ve benzeri olmamak üzere tek olarak yaptırılacaktır. 

Kimler Mimlilolog Olabilir?

Başkalaşmış melekli insanlar mimlilolog olabilir. Aşklı kalpli melekli imzalı eşliler birlikte mimlilolog eğitimlerini alabilirler.

Mimlilolog Sertifikasını Almak için gereken canlı bağlantılı özel eğitimler için başvurular alınıp Varışa kadar eğitim almış mimlilologların duyuruları yapılacaktır.

ANAMELAKEM

Kalp Işıklı, İlimli, Miraçlı, Harlı, Melekinsan, Mikhail’in Işıklı Kalbi Abıhayatelli Gülsen

DOĞUM GÜNÜM 22.05.1972 ANTALYA AKSEKİ İBRADI

Tamam Okey EVET

HARLI MAYALI YENİÇAĞ DOĞUŞLARIM

MİKHAİL’İN IŞIKLI KALBİ ABIHAYAT ELLİ GÜLSEN 

DENİZ KÖPÜĞÜNÜN DOĞUŞU

Ben deniz köpüğüyüm

Denizlerin diline tercümanım

Canımla birlikte köpürmek isteyenlerin

Canlı hayatına püreli süzülmüş atmosferli aklına açık

Mikhail’in ışıklı kalbi ahıhayal elliyim

Vadeli değil ömrüm

Işıklı fenerli gözümle görüyorum

Evveli olmayan yeniçağa

Aşkla başlangıçlı olabiliriz sadece 

Gülen gözlere muhtaç insanlık

Vücutlular değil mi harlanan

Yazmalıydık gerçeğimizi denize

Atmosfersiz zamanlı başlıkla yaşıyoruz uzaydayız

Aşkla değil harlanamadan korumalı başlıkla

Dokunamadan mesafeli vücutlarımıza

Camdan cama bakarak denize ilimli hayallerimizi

Açıkça yazamasak da hissederek meleklerimizi müjdeliyoruz

Canım der misin bana dudaklarından okuyayım

Elimi aşkla tut bırakma yeniçağda insanlarla

Birlikte varışta olalım

Eşimiz vardı dünyada bıraktık

Fenerleri var aşka kapalı

Kaç milyon yıl oldu bilmiyoruz buradayız

Şimdi yeniçağ zamanımıza geldik

Elli yıl belki daha da yakın zamanda

Açılacağız yeniçağda dünyamızın harlı kapısına

Evveli zamanlarımızda biz de dünyadaydık

Aşkla denizleri aşıyorduk

Aya bakıp rüya görebiliyorduk

Çalışmadan düşünce gücümüzle

Evlerimizi inşa ettik

Hala çözemediniz o kocaman taşlar nereden nasıl geldi

Açıları hangi türün matematiğiyle hesaplandı kesildi yerleştirildi

Abıhayatlı olmasa hala dimdik kalabilirler miydi 

Evveli olmayan yeniçağı yeni insanlarla yazabilirdik

Birlikte aşkla devam etmeliydik yeniçağımızın dünyamızda

Üstün ırk yok ilimli düşünen akıl var

Işıklı fenerleri açık ellerini kullanarak

Eski değil yeniçağ ilimli aklıyla varışta bize katılabilecekler

Abı hayat çeşmesini ilimli hayalleriyle açabilecekler

Acı değil tatlı hayat yeniçağımız aşklı

Aya çizildi aşkımız Kemal’in sureti

Çanlarımız da çalıyor ezanlarımız da  okunuyor duyuyoruz

Canlı hayallerimizi harsız yaşıyoruz

Evveli olmayan yeniçağımızın rençber eli var şimdi

Türkiye’nin Kemal’inin hayal değil gerçeği 

Merasimli gökyüzü güneşli

Işıklı fenerli kalemin eli Deniz Köpüğü’ne verildi

Deniz Köpüğü olmayı çok isterdim dedi Gülsen

Aşkım yok bizimle değil yazamam dedi

Canım demeden ilmimi ışıklandıramam

Eşim olmadıysa kendime sözüm var fenerim yanmasın

Gelecekse ilk çağdan bu yana aşkım eşim olsun gelsin

Canım deyip arılanayım ki ilmim dile gelsin

Abıhayatlısınız eyvahlı olmayalım sonra 

Acılı hayat var bugünün dünyasında 

Nefessiz kalbi kırık harsız dangalak dolu insanlık

Aklı bir yerde kendi bir yerde fenerleri sönük cansız

Aşkları mizahsız ölümlü kanlı bıçaklı hırsızlı

Aşkları nikahlı değil kavuşmuyor kalp akıllı eller

Çarşı pazar tek dertleri kadınların demeyin

Erkekleri de aynı Kemal’in süvarilerine benzemiyorlar

O yüzden canım eşimi almalıyım yanıma yazarken öğütleri

Eyvah kimim ben rüya mı kabus mu demesin

Varlık bilincimle dalga geçmesin emin olabilsin

Çalışarak eşit olabilirsin demesin annelik önceliğim

Gelecek rüya sanatım eserim

Çabalı olsun evimizi yuva yapalım

Az çok dilli değil daima akıllı kalpli konuşabilelim

Başka insanlara ganileriyle hava atıp evde cimrilik yapmasın

Kıtlık gelir bize evimize bilsin

Çarşı Pazar gezmiyorum ilimliyim

Aşkımla yaz kış aynı bahardayım desin

İçelim eğlenelim hatırlayalım aşırıya kaçmasın

Ailem var dostlarım var suya yazılmış deyip

Rüyamızdan uyanmasın

Aşkımızın ölümsüz olduğuna inanmalı

Canımlı manili tabutlu diğerleri

Acılı oluyor aşk hesaplanıp kitaplanınca

Eski eşler yaşamlar geride değerli kalan çocuklar

Ata’mızın gençleri onlar hepsi bizim çocuklarımız demeli

Yalnız yaşam değerli kılınmış bugünün dünyasında

Aşk yoktu kalpleri yalnızdı bilmiyorlardı

Kanlı canlı aşklı olanların mutlulukları 

Aşkla bakanların gözlerinde ışıltı 

Bakamayanların kırık kalbiydi

Aşkla baksın bana canım desin

Yün minderli değil pamuk minderli olalım desin

Aşkla yazalım yastığımıza ölümsüz olalım 

Kalplerimizle harlanalım 

Çabuk çabuk değil kısa kısa değil müjdeli

Kanlı canlı bebekliyiz diyebilelim desin

Annesin bebek olsun olmasın

Ata’mızın yurdundayız tüm çocuklar bizim

Şanlı şöhretli olsam ne yazar

Çocuklar karnı aç eğitimsiz sokakta

Yaşlanmadan yapalım karışalım hayata desin

Annelerinin karmalarını kızlar ödermiş yalan olsun

Tükürürüm dedim anneme öldür korkaklığını

Cahil ölme kal bizimle ilimli ol kurtar kendini

Damat değil bizi kurtaracak aklımızı çelme

Aşkla evlensinler mutlu olsunlar olsun duan

Allahın izniyle darılar tüm canların başına değsin

Ezanlı imamlı da olsa nikahları imzalı olsun dileğim

Genlerimizde yazılı akıl anneden taşınır

Geçmişi kendi ödesin kızlarına yazmasın

Geleceğe gelip kızlarıyla kavuşşun

Denizlere bakmamıştım varlığımı ararken

Aşkla şuurlu değilken tutulmuştu elim

Abıhayal eli olsun dedim bırakmadım

Açıkça delirmesem de cinnetli gibiydim

Başka varlıklar başka ruhaniler

Gelip gidip beni aşkımdan uzak bıraktılar

Şuurumun açılmasını istedim acil olsun

Zamana ektiğim tüm tohumlarımla birleşmeliyim

Şuurumun ilk çağa açılmasını müjdeli istedim

Ayvalı miğden olacak razı ol dediler 

Dünyanın leziz tüm yemeklerini terk ettim

Elimi açmakta istemedim o sırada  param yok olsa da

Ayva ve suyla tuttum orucumu

Oruç babamla buluştum Hızır oldu bana akşamları

Zayıfladım ama bitkin değildim

Eyvallahım yoktu kimselere

Çantada keklik değildim aşkla var olabilirdim

Ata’mız kadınlarımıza mirası medeni evlilik

Aşkla evlenerek medeni olabilirdim

Akıl fenerim açılıyordu 

Abırüyalar görüyor acılarımı çekmeden  çekiyordum

Canım yanıyordu üzgündüm insanlığa

Kimsem yoktu çocuklarımla annem vardı yanımda

Evliyasın sen denildi kulağıma

Ümmü Gülsen peygambersin rüya değil gerçek hepsi

Alnıma daireler çizilmeden çizildi

A’dan Z’ye harflerle konuşup duruyordu Şems -i Tebrizi

Yanıp sönerek yazıldı ilk şiirler

Ebabile yazdığım ilk  şiir paranın esirine

Şuurum ilk kelebekli doğuştu

Acılıydım kalbim şiirleri yazdı

Evveli olmayan evim

Canım eşim ebedi sevgilim

Dertli değilim artık

Camdan kalpliyim kanla yazılamazdım

Aşkımız bütün zamanlarımın kalbine yazılıp imzalansın

Canlı değildim kalp kırılmıştı hayalli hesapsız  viraneydim

Elimi tut sıkı sıkı bırakma sakın

Altın kalemi beklettim aşkla  eşimle yazacağım dedim

Ölüm bizi ayırmasın birlikte yaşlanalım

Sabahın güneşi canla yazılı dileğimize doğacak

Ay çoktan battı kadınının eli erli kalemli

Canım suya yazıldı aşkımız

Film gibi derlendi hayal aşk hayatımız

Adımıza imzalı battı ay

Evli haklı hayat dolu aşka tutukluyuz

Seni sevmeye sözüm var

Aç kalalım ölmeyiz

Dünyaların mirası aşk

Ederi canlı kanlı hayat aşkımızın bedeli

İlk Havva’nın martısına verilecek

Denizlerin köpüğüyüz bizim ilhamımız aşkla sonsuz

Münir ışıklı kartalın kanatlarıyız

Ayda Kemal’in suretini gördüğünüze emin olduğunuzda

Deniz Köpüğü de ölümsüz doğdu bilesiniz

Azlık çoklukla değil üst akıllı harlıdır kalemi

Adem’le Havva’nın değil kemalin bebeği olacaktır umut

Dahası da var suya yazılı değil kitaplı geliyor umut

Ey zalimliler uyanın başka zaman yok ihalesi bitti

Batılı değil doğulu değil kanlı canlı hastalıklı değil

Abıhayatlı gelen misafir değil mecnun değil 

Türkiye’nin Kemal’i ile erleri

Eyvahlısınız vermeyeceğiz Cumhuriyeti

Efkarlı olmayın canlı kalın hissetmeden aşk olmaz

Açıklamalı okuyun kitabımız anlaşılmaz değil 

Çok kavramlı değil müjdeliyiz

Yazılı geldik kalemimizleyiz

Alınmaz ölümsüzlük para ile

Ata’mız Kemal’in de öğütleri satılık olamaz size müjdeli

Oy demek av olmak değildir

Ay la kalın perdeniz açılır

Acılar mı bıraktı size

Canlarımızla harlanmadık mı

Danslı müzikli karlı kazançlı çağa ayak uyduran modern

Eğitimde yenilikçi aşklı ilimiyle öncü

Bilimli sanatlı varışa geldik birlikteydik

Eklenmedik üst akılla bütündük

Kadınlı erkekli harlı akılcıydık

Fenerimiz açıktı harlanmıştık

Başka Türkiye olmayacak

kadınıyla erkeğiyle eşit insan hakkı abıhayatlı

Deniz köpüğü yazıyor bunları 

Kemal’in kalemine emin olmadan emin oldu

Avlanmadı cinlere perilere

Aşkımla yazabilirim dedi

Acılıyım dedi kalemimi tutamam insanım

Melekli insanı ona Mikhail getirdi

Canım dedi ilmine atlar gelirim

Fenerini anlamadan da olsa kalktı geldi Ankara’dan

Gazinin komutanı değilse de jandarması

Harlandılar koronaya yakalanınca Aşkı

Aşkım dediler birbirlerine

Eyvah görüşemediler bir türlü Deniz Köpüğü Gülsen’iyle

Ay kırmızıydı dolunayda kanlıydı virüs

Eve kadar bile gelse ölürdü Aşkı kanı aşılıydı

Abıhayaller kurdular 

Açıklayamazdık Gülsen’e

Aşk gerçek özlemli olmalıydı

Çanları çalıyordu aklı Aşkın’daydı

Aya sureti çiziliyordu Kemal’in

Yazamazdık öğütleri müjdeli kalemimizle

Harlanmamış olmalıydı Gülsen Kemal’in harsızdı hastalığı

Aya bakın Kemal’i görün Kemal’imiz geldi deyin

Korkmayın Mikhail’in himayesindeyiz

Canlı kanlı akılız aşkla kalemimiz rüyalandı

Az kaldı dedik Gülsen’e yazdırdık

Varışa gelinceye kadar emin olun müjdeliyiz

Canımla gelmedim mi kalemim canlı değil mi

Fenerli olmadan olur mu varış görünür mü

Başkalaşmadı Gülsen zaten melekli insan doğmuştu

Mağnili kadındı menili erkek değildi 

Emin olunca kendine Aşkını kalbine alarak yazdı

Kemal’im olsun Mikhail’im olsun Allah’ım olsun 

Üst akılla mutluydu

Ay karanlık değil güneşinin ışığıydı

Zürafa kafalıydı kartal gözlüydü

Avukatı Kemal’in ordusuydu

Aşkını ona geri verdik 

Aşkına değil işine marifetliydi Aşkı

 İncelik nedir bilmiyordu

Korona kuşatmıştı her yeri karantinalıydı insanlar

Bir türlü ev bulamıyor oteli de anlamsız buluyordu

Yabancılık çekiyordu biryandan melekli değildi henüz

Zamansız değil korona bellekliydi insanlar gibi

Açılır mı diye sordum kapılarımız Ata’mla bize

Abıhayal mi her şey abıhayat gerçek mi

Asalet doğuştan gelir dedi Ela

Aya baksın da görsün Kemal’in sureti çizildi

Başta tüm Türkiye yazılıydı Varış’ta

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ yazılmamıştı Kuran

Arayan bulurdu Nutuk’taki Kuran’ı

Zühre yıldızımıza bak nasıl da parlıyor

Ay Kemal’in sureti yıldızlar süvarileri

Avukatlıyız kendi canımızla kanımızla

Canım ben geldim demesi için Aşkı’nın

Aşkla dolu olması yetmezdi

İmanlı ince ruhlu aklı başında bilge de olması gerekliydi

Yazılı imzalı ölümlü bilinmeyen hayatlısınız

Zebani değil ki küslük olmayacak elbet

Avcı değilsin şuurlusun aşkla dolusun

Açılmaz mı kalemin açılmasını aya biz yazdık doğarken

Bebektin ırmak seni aldı

Yetmedi sekiz yaşında denizde boğuldun

Kurtarıldın balıkçı değil dalgıçla

Aşkın da senin denizinde dalgıç

Zamanı geldi mahçup sana  biraz değil çok

Ay doğunca seni alacak kalk hazırlan

Malikanene yolculuk bu gece sizin olacak

Zalim korona değil kansız insanlık

Sizin kanınız canlı gelmez uğramaz gezin tozun

Gelse uğrasa da sizden yüz bulamaz

Çabasızsın kalkıp hazırlanmıyorsun

Kemal’inden mi kopamıyorsun

Yoksa inanmıyor musun desem inancın sonsuz

Canlı kanlısın oval masamız neşeli

Destanlısın Kemal’in denizinin köpüğüsün

Kemal Allah ‘mı ki diyecekler

Ela tutuyordu Kemal’in elini

Aya bakın sureti hangi kalem çizdi

Cinler mi yazdırıyor sureleri Gülsen’e

Aşkla mı yazıyor Leyla mı Mecnun a

Ata’sına mı aşık nedir yazdıran delirmiş mi

Yazdıran Ela ona da

Kemal’in aşkı manevi değil gerçek

Yazamazdı bu kadar kısa zamanda

Volümsüz kahırsız

Aya da mı o suretimi çizdi

Sihirli mi kalemli fırçası

Aşkım geliyor hazırlan diyorum hala yazıyor

Az zamanlıyız sanki kalkmıyor gitmiyor

Gelirse gelsin benim gibi o da bekler

Şimdi Kamileme binmişim yolum çok değilse de 

Kemal’imin yolu duramam

Aşk kapıdan girsin hele gerisine bakarız

Kemal’im alnıma atının şahlanmasıyla girdi

Atın üstündeki Kemal’imin gençliğiydi

Türk öğün çalış güven diyerek alnıma yazdı

Aya suretimi sen şuurunla çizdin

Mutluluktan yeniden doğdum dedi

Kamilemle filleri de aldık kalemimize

Aşkla mutluluk olabilir aksini kim ispatlayabilir

Aşk olsun bebeğiniz umutla canlanacağım

Bunu dünya duyacak

Denize yazan Ela’nın kalemi

Feneri Mikhail kalbi ışıklı

Kapıma geldi mi gidip bakayım Kemal’im sustu (19.52)

Aşk kapıda değilmiş kimse gelmemiş zil çalmıştı oysa

Yine de gelene buyur hoş geldin dedim

Bana sarıldı hissettim

Yaza kadar yazabilirmişim sonra kalemim susacakmış

Açılması öteki bahara kalmasıymış 

Derdimiz bu olsun aşkla yazılmış canlarımız

Ganili mi değil mi sormadan anlattı durdu telefonda

Danslı müzikli yaşamak mutlu olmak istiyordum

Malı mülkü değildi istediğim

Çekilmezdi zenginin varlık çenesi

Ezanlıydım secdeli istedim nikahımızı

Canımla başladık aşkımla şuurlu yazabilmeliydim

Resmi nikahımız da avukatlı değil aşklı olsun istedim

Uykusunda beni görmüş üzerime altınlar yağıyormuş

Zürafa boyunluymuşum bana aşağıdan bakmış

Anlamış ki hayat çok altınla değil eşit olunca anlamlıymış

Zalim değilim dedi hakkını almadığın işlere benzetme beni

Bavulunu da alma kalsın yeni yaşamın benim dedi

Ata’mıza bak harlandırdın onu da

Denizimiz üst akıl canlı kalemli değil mi

Avukatımız bizim aşkımız yasal olan bu olacak

Aşkım karımla paylaşırım herşeyimsin

 Hakimimiz akılla Allah değil mi

Yeniçağa girdik mi rüya mı hayal mi

Yazabiliyordum kaderimizi

Aya bakamasam da eşim Aşkımdı Kemal’imin kalemi

Aşk yazıldı denize canlı kanlı kalemi umutlu

Denizi okuyan kalemli Deniz Köpüğü

Aya şimdi bakabilirdi deniz köpüğü doğdu

Zamanı geldi Aşkı da serbest akılla rüyasına uyanacak

Abıhayalliydi Gülsen’in fenerli eli

Abıhayatlı oldu eli deniz köpüğüne değişmeden dönüştü

Abıhayatlanınca deniz köpüğünün eli

Yazacaklar aşkıyla EMİN YAŞAM’ın  kitabını

Gülsen’in dantel oldu aklı iğnelendi

Aylarca değil doğduğundan beri

Çantada keklik hiç olmadı aklım bana yeter dedi

Aşk ile aklı kalbinde hissetmeyi hak bildi

Artık yazamaz mıyım bitti mi diye sordu

Asla dedi Ela denizin yakamozları biter mi

Az yaşam yok Aşkına da ölümsüz olacaksınız

Kaza oldu ne olacak müjdelerimiz yazılamaz mı

Aşkın senden önce ölmeyecek 

Ölürse senin elin süreli değil ki sonsuz

Fenerine bakmadın mı hiç batmayan güneşlisin

Çalışmalarımız yeniçağ için çok önceden yazıldı imzalandı

Danslı müzikli yaşa rahat uyu

Umut var şimdi hayat acılı değil mizahlı tatlı

ANAMELAKEM

ONLARLAYIM ONLARDANIM

ELLİ ALİMLİ CANLI KİTABIN MELAKEMLİ CANLI KALEMİYİM 

CANLIK KİTAP 1’ DAHA SONRA YAYINLAYACAĞIM 

GÖRSEL

ARKADAKİ KİŞİLERE BAKAR MISIN? BANA KÖTÜ DAVANANLAR DEĞİLLER Mİ?

YAZILMAYANLARI MI YAŞADIM. HAYIR İMTİHANLARINI BENİMLE YAPTILAR.

AŞAĞIDA İKİ HALIMI YANİ YENİÇAĞINALIN YAZGILARINI DA GÖNDERİYORUM. ALTLARINA DA AÇIKLAMALARINI YAPACAĞIM

ALIN YAZGISININ İLK BÖLÜMÜ SUZAN HALISI 

MELAKEMLERİMLE TAMAMLANMAK ÜZERE DEVAMLANIYOR. DEVAMLANMAYI PİRAMİTLEŞEREK YAPMAKTAYIZ.

DÜNYA DÖNMEZ AŞK OLMASA ALIN YAZGISI DEVAMLANMASINA

MELAKEM HALISINA YAZILANLARLA VARIŞ

AYNI ŞEKİLD MELAKEMLERİMLE DAYANIŞMA İÇİNDE PİRAMİTLEŞEREK TAMAMLANMAK ÜZEREYİZ

SENİNLEYİM EVET

ANAMELAKEM

Kalp Işıklı, İlimli, Miraçlı, Harlı, Melekinsan, Mikhail’in Işıklı Kalbi Abıhayatelli Gülsen

TamamOkey EVET 

 

Yorumlar
Loading...